Zonneparkgigant Solarfields wordt Novar: ontwikkelaar volledig groene energielandschap

19 APR 2023 10:46 | Novar

Solarfields, marktleider in opwekken van zonne-energie via grootschalige zonneparken, gaat verder als Novar en lanceert deze week haar nieuwe naam. Door de continue ontwikkeling en innovatie op het gebied van duurzame energie, de toenemende vraag naar slimme oplossingen en dreiging van schaarste, legt het bedrijf zich vanaf nu toe op grootschalige groene energiesystemen.

De grondleggers van Novar zien een verschuiving in het energielandschap van grote energiecentrales naar kleinere duurzame energiesystemen die in een fijnmazig netwerk aan elkaar verbonden zijn. Deze nieuwe fase vraagt om een organisatie die geïntegreerde energiesystemen kan uitdenken, aanbieden en daadwerkelijk realiseren. Het nieuwe Novar richt zich vol op deze integraliteit, verbreding en matching van vraag en aanbod.

Solarfields

Solarfields realiseerde de afgelopen jaren 20 zonneparken en vele zonnedaken, goed voor zo'n 1,5 miljoen zonnepanelen. Die zonnepanelen zorgen nu voor de energie van 200.000 huishoudens. Ondertussen zijn er ruim 600 nieuwe projecten in ontwikkeling. Het bedrijf kenmerkt zich door het vinden van creatieve oplossingen in situaties waar zonne-installaties moeilijk te realiseren zijn. Bijvoorbeeld door een ontheffing bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) te krijgen voor het beheer en aanleggen van een privaat elektriciteitsnetwerk. Daarmee krijgen zonprojecten wél een aansluiting op het net. Of met de ontwikkeling van een grootschalige solar-carport op het Mojo festivalterrein in Biddinghuizen, waarbij gasten hun auto’s in de schaduw van de zonnepanelen parkeren, terwijl de opgewekte stroom via een privaat netwerk in Lelystad opgeslagen wordt. Onlangs startte Solarfields de bouw van het grootste zonthermiepark van Nederland voor de warmtevoorziening van een complete Groningse woonwijk. Voor deze projecten zijn nieuwe batterij-opstellingen en een waterstof elektrolyse-installatie ontwikkeld en gekoppeld aan zonneparken. De oplossingen gaan daarmee dus verder dan alleen het opwekken van zonne-energie. De naam ‘Solarfields’ dekt hierdoor de lading niet meer.

Foto: Jordi Huisman

Energietransitie stagneert

“We zien dat de energietransitie stagneert: er is meer vraag dan aanbod, ons energienet loopt vol en schaarste dreigt. Dat vraagt om slimme oplossingen en het bouwen van alternatieve assets. Van enkele grote centrales gaan we naar een uitgebreid netwerk van lokale, duurzame energiesystemen met afstemming van vraag en aanbod. Directeur Gerben Smit legt uit: “We kunnen niet wachten tot de energienetten worden uitgebreid, we moeten nu in actie komen. Met de lancering van Novar komen we tegemoet aan die uitdagingen. Wij brengen schone opwek, levering, opslag en conversie bij elkaar. De belofte is: hernieuwbare energie als zon, wind en warmte is straks net zo betrouwbaar en betaalbaar als fossiele energie”, aldus Smit. Onder de naam Novar combineert het bedrijf de ervaring met slimme oplossingen en richt zich nu op de realisatie van groene energiesystemen voor de zakelijke markt, overheden en coöperaties.  

Gerben Smit: “De inrichting van ons energielandschap gaat een nieuwe fase in. Daarvoor zijn nieuwe bedrijven nodig die geïntegreerde energiesystemen kunnen uitdenken, aanbieden en daadwerkelijk realiseren”.

Novar

Naast zonne-installaties is Novar onder meer actief met het inzetten van batterijtechnologie, waterstofproductie, warmteopslag, private distributienetwerken en smart grids. Op dit moment heeft het bedrijf ruim 600 projecten onder handen, variërend van zonneparken en -daken tot volledige groene energiesystemen waarin componenten en vraag- en aanbodafstemming slim bij elkaar komen. Met als uiteindelijk doel: in 2030 4 Gigawatt (het equivalent van het gebruik van één miljoen huishoudens) aan hernieuwbare energie realiseren. Novar werkt voor bedrijven, overheden en coöperaties. Voor grootverbruikers, grondbezitters en opdrachtgevers met groene ambities. En werkt aan alle uitdagingen van netcongestie tot financiering en regelgeving.

Website: https://www.novar.nl/

Lanceringvideo: https://we.tl/t-iYILXfwu2s

Noot voor redactie, niet voor publicatie: Voor meer informatie over het persbericht of contact met de eigenaren, kun je contact opnemen met David de Jong, david.dejong@novar.nl, +316 279 711 11.

Meer binnen de rubriek Klimaat, milieu en duurzaamheid