UITNODIGING: Herbevolking met miljoenen jonge palingen op komst

09 MRT 2022 16:02 | DUPAN

Zuid-Holland, Zeeland en Friesland krijgen er dit voorjaar miljoenen jonge palingen bij. Op 15 maart aanstaande, worden in de Grevelingen tussen Zuid-Holland en Zeeland meer dan een miljoen jongen uitgezet. Dat gebeurt vanuit de haven van Ouddorp met de hulp van twee vissersboten. Op de kade worden ze gewogen en geteld, waarna ze in de natuur worden vrijgelaten.

Stichting DUPAN nodigt u om bij de uitzet van jonge paling aanwezig te zijn, tussen 09.30 en 11.30 uur.

De jonge palingen, ook wel glasaal genoemd vanwege hun volledig doorzichtige lijf, worden per vrachtwagen uit Frankrijk aangevoerd. Het zijn mini-palingen, van 7 cm lang en ze wegen slechts 0,3 gram per stuk. Meer dan 3.000 bevinden zich er in een kilo. De gehele vangst en het transport vinden onder gecertificeerde condities plaats. De glasaaltjes zijn uiterst kwetsbaar en het project wordt daarom uitgevoerd door professionals uit de palingsector.

Na aankomst in Ouddorp wordt de glasaal uitgeladen, gewogen en gecontroleerd op kwaliteit. Vervolgens worden ze uitgezet door de Zeeuwse beroepsvissers Jan en Arend Bezuijen, vanaf de OD14. Er wordt op 15 maart in totaal rond de 790 kilo glasaal uitgezet. Dat zijn ongeveer 2.350.000 (2,35 miljoen stuks) jonge palingen.

Datum en tijd:             Dinsdag 15 maart, vanaf 09:30 uur

Adres:                         Watersportvereniging Goeree

Ouddorpse Haven 15, 3253 LM Ouddorp

Programma:

09:30 uur: Uitladen glasaal, tellen, wegen, controleren

10:00 uur: Uitzet van de glasaal vanaf de visserskotter (meevaren voor de pers is mogelijk met aanmelding)

11:00 – 11.30 uur: Einde programma  

Waarom er jonge paling wordt uitgezet

Paling kent een bijzondere levenscyclus. Palinglarven worden geboren in de Sargassozee (Bermudadriehoek). Na een reis van 6.000 km komen ze als glasaal aan bij de Europese kusten om op te groeien in de binnenwateren. Maar de kusten zijn ondoordringbaar voor de jonge palingen. Daarom wordt een deel van de glasaal die zich in Frankijk aan de kust massaal ophoopt, elders in Europa uitgezet.

Dit voorjaar worden er op verschillende plaatsen in Nederland jonge palingen uitgezet in door de overheid geselecteerde gebieden die voor herbevolking zijn geschikt. Wanneer de glasalen tot volwassen palingen (zogenaamde schieralen) zijn uitgegroeid, kunnen ze vanuit die gebieden vrijuit naar de Atlantische Oceaan zwemmen om in de Sargassozee voor nageslacht te zorgen. 

De uitzet in vind – als onderdeel van het Nederlandse Aalbeheer – vindt plaats vanaf 2010. Sinds 2011 neemt de hoeveelheid glasaal aan de Europese kusten weer toe (ICES-rapport 2021), na decennia van achteruitgang.

Verantwoording

Deze uitzet wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van LNV. Voor de aankoop van glas- en pootaal is steun verleend vanuit het Europees Maritiem, Visserij en Aquacultuur Fonds (EMVAF). Het doel is om zodoende de uittrek van schieraal te verhogen, conform de doelstellingen uit de Europese Aalverordening en de nationale implementatie daarvan via het ABP. 

Het project wordt medegefinancierd door het Eel Stewardship Fund (ESF®) en gecoördineerd door Stichting DUPAN. In deze stichting werken palingkwekers, palingvissers en palinghandelaren samen om het herstel van de palingstand in Nederland te bevorderen. Naast het herbevolken van Nederlandse wateren met jonge paling, investeert de stichting vanuit het ESF-fonds in het over de dijk helpen van geslachtsrijpe paling en in gericht wetenschappelijk onderzoek. 

Dit is een origineel bericht van DUPAN

Meer binnen deze rubriek