Steun en openheid over psychische klachten op het werk cruciaal om verzuim tegen te gaan

22 APR 2024 11:50 | The Mental Move

Houten, 22 april 2024 – Met de toename van het aantal burn-outs groeit de erkenning van het belang van een gezonde werkomgeving. Organisaties vinden het belangrijk om te investeren in mentale gezondheidsprogramma’s op de werkvloer. Dit blijkt uit onderzoek door The Mental Move, een toonaangevende startup op het gebied van mentale gezondheid op de werkvloer. Het investeren in een mentaal gezondheidsprogramma is echter niet voldoende, volgens het onderzoek dat werd uitgevoerd onder HR-professionals van 29 organisaties. Organisaties die openheid over mentale gezondheid bevorderen en werknemers voorzien van sociale steun, autonomie en feedback, boeken namelijk betere resultaten op het gebied van verzuim, presenteïsme en werknemersbetrokkenheid.

De bevindingen tonen aan dat mentale gezondheid een prioriteit is binnen organisaties. Uit het onderzoek blijkt dat 66% van de organisaties mentale gezondheidsprogramma's als belangrijk beschouwt, naast de investeringen in leren en ontwikkeling. En dat is niet zo gek, want de huidige situatie van werkend Nederland laat duidelijk zien dat er behoefte is aan het bevorderen en ondersteunen van de mentale gezondheid op de werkvloer. Van de 9,7 miljoen werkende mensen in Nederland, ervaart ongeveer 20% lichte tot matige psychische klachten. Wanneer werknemers mentale klachten ervaren is er meer mentaal verzuim. In dit geval meldt de werknemer zich ziek. Uit een groot onderzoek van TNO in 2020 bleek dat 27% van het totale verzuim in Nederland veroorzaakt wordt door psychische klachten. Verzuim wegens psychische klachten duurt gemiddeld 180 dagen, terwijl dat voor het algemene verzuim gemiddeld 8 dagen is. Ook is er in grotere organisaties meer verzuim, wordt daar gemiddeld langer verzuimd, en is er sprake van een hoger personeelsverloop.

Een belangrijke conclusie van het onderzoek is dat een ondersteunende organisatiecultuur essentieel is voor het succes van mentale gezondheidsinitiatieven, zoals consulten met psychologen, zelfhulpmodules en trainingen. Het onderzoek toont aan dat een stigma reductie rondom mentale gezondheid op de werkvloer en een toename van sociale steun uiteindelijk de grootste succesfactoren zijn. Hierbij geldt: Hoe groter de schaal van de interventie, hoe groter de kostenbesparing op verzuim.

Een onderzoek van Deloitte uit 2022 onderstreept dit met berekende besparing van €10 per uitgegeven euro bij een holistische inzet van preventieve interventies, met behulp van technologie en gericht op de hele organisatie.

"Het onderzoek laat de cruciale rol zien van een ondersteunende organisatiecultuur bij het bevorderen van de mentale gezondheid van werknemers," aldus Ruth de Heer, directeur van The Mental Move. "Onze bevindingen onderstrepen de noodzaak voor organisaties om te investeren in een holistische benadering van mentale gezondheid. Hierin worden niet alleen individuele interventies aangeboden, maar ook de organisatiecultuur op een positieve en open manier beïnvloed."

Het rapport (https://www.thementalmove.nl/resultaten-onderzoek) biedt waardevolle inzichten voor HR-professionals en organisatieleiders die streven naar een gezonde en productieve werkomgeving. Door de implementatie van effectieve mentale gezondheidsprogramma's en het bevorderen van een ondersteunende cultuur, kunnen organisaties niet alleen het welzijn van hun werknemers verbeteren, maar ook de algehele prestaties en productiviteit stimuleren.

Over The Mental Move

The Mental Move is een innovatieve startup die zich richt op het verbeteren van de mentale gezondheid op de werkvloer. Met een scala aan programma's en diensten helpt The Mental Move organisaties om een gezonde en ondersteunende werkomgeving te creëren, waar werknemers gedijen en excelleren.

Telefoonnummer The Mental Move: 085-1303482.

Meer binnen de rubriek Arbeidsmarkt en ondernemen