Het CCV: Hans van der Molen nieuwe voorzitter Raad van Toezicht

08 SEP 2020 09:33 | Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Per 8 september 2020 treedt Hans van der Molen aan als nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). Hij volgt Wim Ruijgrok op, die per die datum aftreedt vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn.

Het CCV is verheugd met de komst van Hans van der Molen als nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht. Hans van der Molen (1966) is sinds 2017 directievoorzitter bij Berenschot Groep B.V., een zelfstandig organisatieadviesbureau op het gebied van strategie, organisatieverandering, het verbeteren van prestaties en het ontwikkelen van menselijk kapitaal. Zijn doelstelling daar is een krachtige verzakelijking door te voeren en het bureau financieel, commercieel en professioneel robuust te maken.

In Hans van der Molen heeft het CCV een resultaatgerichte voorzitter gevonden, die affiniteit heeft met het werkveld van het CCV en beschikt over ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring. Daarnaast is hij een betrokken sparringpartner voor de directeur, die begrijpt hoe de verantwoordelijkheden en taken van de bestuurder en de Raad van Toezicht zich tot elkaar verhouden.

De Raad van Toezicht bestaat naast een onafhankelijke voorzitter uit leden benoemd op voordracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid, Vereniging Nederlandse Gemeenten, MKB Nederland en VNO-NCW, Verbond van Verzekeraars en de Nationale Politie.

Wim Ruijgrok – 16 jaar lid waarvan 12 jaar de voorzitter van de Raad van Toezicht – was namens VNO-NCW al bij de oprichting van het CCV betrokken. “Publiek-private-samenwerking was destijds bij de oprichting een van de doelstellingen en het is mooi om te zien wat er de afgelopen jaren is gerealiseerd”, aldus Wim Ruijgrok. De derde zittingstermijn van Ruijgrok loopt op 8 september ten einde en kan statutair niet meer worden verlengd. Ruijgrok heeft in de afgelopen jaren mede vorm gegeven aan het CCV. Daarvoor is de organisatie hem veel dank verschuldigd.

Meer binnen deze rubriek