Nieuwe politieke partij wil directe democratie door bindende burgerreferenda

04 MRT 2024 09:00 | 'Mijn Stem Telt! Het Burgerinitiatief'

Alle kiesgerechtigde Nederlanders moeten kunnen meebeslissen over onderwerpen die maatschappelijk van belang zijn. Zowel op lokaal, provinciaal, landelijk als Europees niveau. Dat is alleen mogelijk door bindende burgerreferenda te houden over alle belangrijke onderwerpen. Op die manier worden mensen echt betrokken bij de politieke besluitvorming en ontstaat directe democratie. Dat is de uitdaging die Walter Guijt aangaat met ‘Mijn Stem Telt! Het Burgerinitiatief’.

‘Mijn Stem Telt! Het Burgerinitiatief’ staat inmiddels geregistreerd bij de Kiesraad en is ingeschreven in het register voor de Tweede Kamer en het Europees Parlement. De partij is een vereniging. Daarnaast kunnen mensen lid worden van de stichting ‘Vrienden van Mijn Stem Telt! Het Burgerinitiatief’. Guijt wil meedoen aan zowel de verkiezingen voor de gemeenteraad, Provinciale staten, de Tweede Kamer en het Europese Parlement. Mijn Stem Telt! gaat in eerste instantie meedraaien in het huidige parlementaire stelsel om de burgerreferenda in te kunnen voeren.

“Burgers hebben nu te weinig directe invloed. Dat komt doordat partijen na verkiezingen op vrijwel alle punten compromissen sluiten om mee te kunnen regeren. Partijen doen altijd water bij de wijn, waar eigenlijk niemand voor heeft gekozen en waardoor er veel misgaat. Kijk naar alle politieke blunders van de laatste jaren”, zegt initiatiefnemer Walter Guijt, die in 2012 al een politiek statement uitbracht met de titel ‘Verkiezingen zijn een wassen neus’.

“Een vorm van politiek die iedereen begrijpt”

Een burgerreferendum over een bepaald onderwerp moet ook geen keuze zijn voor simpel ‘ja’ of ‘nee’, maar een opsomming van alle relevante meningen. Guijt noemt dat humanistische ethiek: “Je krijgt dan een uitslag waarbij je tegemoetkomt aan de wens van de meerderheid, maar waarbij je ook rekening houdt met andere meningen die goed scoren. Dat leg je vast in een ethisch convenant. Op die manier krijg je echte betrokkenheid. ‘Mijn Stem Telt! Het Burgerinitiatief’ gelooft dat iedereen slim genoeg is om te kiezen wat het beste is voor de toekomst. Het is tijd voor een verandering, een vorm van politiek die iedereen begrijpt.”

Walter Guijt: “Elke stem heeft kracht. Jouw mening telt echt. Met onze nieuwe partij laat je precies weten hoe je denkt over belangrijke onderwerpen. Niet alleen met ‘ja’ of ‘nee’ dus, maar ook in het gebied daartussen. Net als bij het kiezen van je lievelingseten – je hebt favorieten en dingen die je echt niet lust. Zo kan iedereen zeggen wat zij echt van een onderwerp vinden. Wij zijn samen het land, de overheid, de politie, enzovoort. Dus laat je voorlichten en spreek je uit!”

“We leven niet meer in een verzuilde samenleving, waarin veel duidelijk was. Veel mensen hebben vandaag de dag een gevoel van machteloosheid, omdat ze aan de zijlijn staan. Dat kun je met burgerreferenda veranderen. Iedereen die ik spreek vindt dat een goed idee.” In Zwitserland worden regelmatig referenda gehouden en dat gaat heel goed. Nederland zou volgens Guijt ook die kant op moeten. “Dat kun je gewoon digitaal vanuit huis doen. Al moet je natuurlijk wel zorgen voor de nodige veiligheidsinstellingen, zoals biometrie.”

Guijt is zich ervan bewust dat de koers die hij wil inzetten op den duur leidt tot het verdwijnen van het huidige politieke bestel. “Partijen en organisaties kunnen wel blijven bestaan, maar dan om onderwerpen aan te dragen voor de burgerreferenda. Er moet natuurlijk ook een club mensen komen die de uitkomsten van de referenda in goede banen gaat leiden. Waarbij er dus ook rekening wordt gehouden met humanistische ethiek en gelijkwaardigheid. Ik ben ervan overtuigd dat mensen zullen zien dat het werkt en dat over steeds meer zaken burgerreferenda gehouden zullen worden. Op die manier ontstaat langzamerhand een nieuw politiek systeem.”

De partij heeft inmiddels twee websites in de lucht: www.mijnstemtelt-hetburgerinitiatief.nl en www.vriendenvan-mijnstemtelt-hetburgerinitiatief.nl

Meer binnen de rubriek Politiek en overheid