Mededeling ANP Pers Support n.a.v. valse berichtgeving

22 MEI 2018 15:59 | ANP Pers Support

In de afgelopen periode heeft u mogelijk enkele persberichten ontvangen van het bedrijf Mr. Chadd. Dit bedrijf heeft deze gestuurd vanaf het door hen geregistreerde mailadres anpperssupport@cloudmailer.nl en simone.jansen@cloudmailer.nl met een opmaak die gelijkenissen had met de huisstijl van ANP Pers Support. Dit was bedoeld om te suggereren dat het bericht afkomstig was van ANP Pers Support. In één van de berichten werd bovendien onterecht gesuggereerd dat ANP de afzender van de berichten zou zijn.

Mr. Chadd heeft hierin onbevoegd gehandeld en perscontacten, zoals beheerd door ANP Pers Support, onbevoegd gebruikt. Daarnaast zijn in het bericht citaten opgenomen die in werkelijkheid nooit door de betreffende partijen zijn afgegeven.

ANP en ANP Pers Support hebben sterk geprotesteerd tegen deze pogingen tot misleiding. De directie van Mr. Chadd is hierop aangesproken en heeft inmiddels excuses gemaakt.

“Wij betreuren het dat er gebruik gemaakt is van de naam van het ANP door één van onze medewerkers. Wij als directie zijn niet betrokken geweest bij deze actie, maar zullen ervoor waken en zorgen dat dit niet weer gebeurt. De medewerker in kwestie is op non-actief gesteld”, aldus Jan Kuipers en Kim van der Esch, oprichters van Mr. Chadd.

Inmiddels zijn er ook diverse publicaties in de pers verschenen, zie o.a.: https://www.noordhvanollandsdagblad.nl/nieuws/huiswerkapp-mr-chadd-misbruikt-anp-en-verspreidt-valse-informatie

Voor de goede orde informeren wij u dat de database van ANP Pers Support met grote zorgvuldigheid wordt beheerd en dat onterecht gebruik ten strengste is verboden.

 

Meer binnen de rubriek Theater en voorstellingen