'Medemenselijkheid en solidariteit moeten vooropstaan bij nieuw migratiebeleid'

08 FEB 2023 14:31 | Rode Kruis

Dit is een expertquote van Ralph Severijns, onderzoeker en adviseur op gebied van migratie en vluchtelingen, Het Nederlandse Rode Kruis.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Viktor Orbán is niet de enige in de EU die pleit voor grensmuren. Hoe het migratiedebat is verschoven - NRC

Op donderdag 9 en vrijdag 10 februari komen regeringsleiders van de Europese Unie bij elkaar voor een nieuwe fase van onderhandelingen over het migratie- en asielpact. De resultaten van deze migratietop zijn belangrijk.

Het zal bepalen hoe mensen die op zoek zijn naar bescherming worden behandeld in de Europese Unie. Het Rode Kruis vindt dat iedereen, ongeacht nationaliteit of migratiestatus, recht heeft op een menswaardige behandeling. Dat geldt dus ook voor mensen op de vlucht, zowel tijdens hun reis als in een opvanglocatie. Pushbacks of het plaatsen van hekken aan de buitengrenzen verergeren de situatie voor mensen. Het zorgt ervoor dat zij nog meer risico’s moeten nemen om een veilige plek te bereiken.

We roepen alle regeringsleiders op om medemenselijkheid en solidariteit voorop te stellen bij het vormgeven van migratiebeleid. Het doel van het Europese asielbeleid is zorgen voor bescherming van mensen die dat nodig hebben. Dat betekent dat eerlijke asielprocedures, humane opvang en de onvoorwaardelijke toegang tot humanitaire hulp centraal moeten staan in dit beleid.

Want in de huidige context van politisering is het nog nooit zo belangrijk geweest om toegang te krijgen en houden tot migranten in nood. Dit geldt zowel voor de mensen op het grondgebied van de EU, als aan de buitengrenzen en op zee. Humanitaire organisaties moeten hulp kunnen bieden, onvoorwaardelijk, aan wie dan ook, waar dan ook.

Meer binnen de rubriek Buitenlandse zaken