Jaarverslag 2023 Bezwaarschriftenadviescommissie Hersteloperatie Toeslagen

06 MRT 2024 09:11 | Bezwaarschriftenadviescommissie Hersteloperatie Toeslagen (BAC)

Onafhankelijke rechtsbescherming, erkenning en ruimte voor emotioneel en financieel herstel voor de ouders staat centraal in 2023

De Bezwaarschriftenadviescommissie (BAC) heeft haar jaarverslag over 2023 gepubliceerd, waarin de nadruk ligt op het belang van onafhankelijke rechtsbescherming en het bieden van ruimte voor emotioneel en financieel herstel voor gedupeerde ouders in de Hersteloperatie Toeslagen. Bij de BAC staan de ouders op de eerste, de tweede en de derde plaats.

In het jaarverslag reageert de BAC op de wijziging van de Instellingsregeling per 26 oktober 2023, die de toegang tot onafhankelijke rechtsbescherming beperkt. De commissie heeft verbetervoorstellen gedaan om de zienswijze en de bezwaarprocedure te verbeteren, met name door de communicatie tussen de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) en de ouders in de fase van de zienswijze te bevorderen.

In 2023 heeft de BAC een stijging in productie laten zien, met een significante toename in afgedane zaken, van 384 naar 935. De gemiddelde doorlooptijd van zaken was 19 weken. De BAC streeft naar een verdere vermindering van deze tijd in 2024, afhankelijk van de beschikbare middelen.

Het rapport ‘Blind voor mens en recht’ van de Parlementaire Enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening bevestigt het belang van het werk van de BAC. De BAC blijft zich inzetten voor de ouders en de beoogde versnelling zonder daarbij het verhaal van de ouder uit het oog te verliezen.

De BAC roept op tot voortdurende aandacht voor juridische bijstand voor gedupeerde ouders en benadrukt haar rol in het bieden van een laagdrempelige rechtsbescherming en het waarborgen van gelijke behandeling.

In de bijlage bij dit persbericht ontvangt u de oplegnotitie met belangrijkste punten bij het Jaarverslag. Het jaarverslag van de BAC is vanaf nu beschikbaar op: www.kinderopvangtoeslagbac.nl

De oplegnotitie en infographic zijn hier te downloaden: https://we.tl/t-zLnv5vpZRq

Meer binnen de rubriek Politiek en overheid