Deltaplan Funderingsschade: miljarden aan funderingsschade woningen is te voorkomen

05 MRT 2021 11:19 | Vereniging Eigen Huis

MILJARDEN AAN FUNDERINGSSCHADE WONINGEN IS TE VOORKOMEN

5 maart 2021 - Eén miljoen koop- en huurwoningen lopen de komende dertig jaar een aanzienlijk risico te worden getroffen door funderingsschade als er niet wordt ingegrepen. Deze schade is te voorkomen door een nationaal gecoördineerde aanpak van funderingsproblemen en snel aan de slag te gaan met preventiemaatregelen.

Dat stelt een coalitie van Vereniging Eigen Huis, woningbouwcorporaties (Aedes), hypotheekaanbieders (Nederlandse Vereniging van Banken NVB, Verbond van Verzekeraars) en het kenniscentrum KCAF in het manifest ‘’Deltaplan Funderingsschade’’ dat vandaag aan politiek Den Haag is aangeboden. De coalitie dringt aan op een regierol voor het Rijk en roept het volgend kabinet op om het Deltaplan te beleggen bij een minister voor Wonen.

Schade voorkomen

Volgens het Deltaplan is er bij de politiek inmiddels wel aandacht voor de enorme schade die bodemdaling, verdroging en een lage grondwaterstand veroorzaakt aan de Nederlandse woningvoorraad. Maar het besef dat veel schade is te voorkomen, bijvoorbeeld door anders met het grondwaterpeilbeheer om te gaan, is nog onvoldoende tot politiek Den Haag doorgedrongen. De organisaties wijzen er op dat preventiemaatregelen ook een forse bijdrage kunnen leveren aan het milieuvraagstuk. Zo zorgt een hogere grondwaterstand in veenweidegebieden voor circa 4 procent minder CO2-uitstoot.

Landelijke verantwoordelijkheid

De coalitie roept het volgend kabinet op om het Deltaplan Funderingsschade te beleggen bij een minister van Wonen. Het volgend kabinet moet aansturen op grondwaterpeilbeheer waarbij meer rekening wordt gehouden met de gevolgen voor funderingen en investeren in onderzoek naar methodes om bijvoorbeeld paalrot aan houten funderingen te voorkomen. Daar waar sprake is van tegengestelde belangen hakt het Rijk knopen door op basis van gebiedsonderzoek.

Huiseigenaren draaien momenteel volledig op voor de vaak hoge herstelkosten van funderingsschade, terwijl zij geen invloed hebben op de oorzaken en daardoor volledig afhankelijk zijn van het grondwaterpeilbeheer door het waterschap of de gemeente. Er moet daarom een landelijk functionerend fonds komen voor onderzoek naar funderingsschade en een herstelfonds om huiseigenaren financieel bij te staan.

Lokaal maatwerk

Bij de aanpak is maatwerk vereist omdat ondergrond, aard van de bebouwing en de fundering plaatselijk sterk kunnen verschillen. Met technische oplossingen kan de waterstand beter worden afgestemd op de behoeften. Soms kan tegen aanvaardbare kosten funderingsschade worden voorkomen via gerichte lokale maatregelen, zoals het per huizenblok reguleren van de grondwaterstand. Deze technologische mogelijkheden zijn nog lang niet uitgeput, zowel in ontwikkeling als in toepassingen.

 

Voor meer informatie: KCAF: Dick de Jong,  06-53841620 Vereniging Eigen Huis: Hans André de la Porte, 06-53385925 Aedes: Tonny Dijkhuizen, 06-53409967 Verbond van Verzekeraars: Paul Koopman, 06-53725923 NVB: Jelle Wijkstra, 06-42664599

Meer binnen deze rubriek