Vluchtelingenorganisaties uit heel Europa lanceren een petitie en eisen een solidair asiel

09 MEI 2023 08:30 | VluchtelingenWerk Nederland

Amsterdam, 9 mei - Voor het eerst slaan vluchtelingenorganisaties uit elf Europese landen de handen ineen voor een nieuw en solidair Europees asielstelsel. Zij lanceren de petitie 'Give solidarity a chance'. De petitie roept Europese politici op om het falende asielsysteem te vervangen door een eerlijk en humaan asielsysteem dat wel werkt. Gedeelde verantwoordelijkheid voor de opvang van vluchtelingen tussen EU-lidstaten staan daarin centraal. Vandaag, de Dag van Europa, start deze petitie.

Vluchtelingen belanden op straat door een gebrek aan opvangplekken, illegale pushbacks in Zuid-Europa en in de Balkan zijn aan de orde van de dag en vluchtelingen leggen gevaarlijke wegen binnen Europa af om elders een veilige haven te vinden en getraumatiseerd van de reis asiel aan te vragen. Vluchtelingen die hun toevlucht in Europa zoeken en de grens oversteken, krijgen te maken met toenemende vijandigheid. Ook in andere Europese landen worden mensenrechten geschonden. Het huidige asielsysteem werkt niet en de opvang en verdeling van vluchtelingen moet beter.

Falend Dublin-systeem

In het huidige Europese asielstelsel is het eerste land van aankomst verantwoordelijk voor de opvang en asielprocedure van de vluchteling. Dit is het zogenaamde 'Dublin-systeem'. Landen als Griekenland en Italië vangen onevenredig veel vluchtelingen op, terwijl andere EU-lidstaten weinig solidariteit tonen en dringende verzoeken om hulp en herverdeling negeren. Grenslanden kunnen niet alle verantwoordelijkheid dragen en voeren op dit moment schokkend afschrikbeleid en illegale ‘pushbacks’ aan de grenzen uit. Vluchtelingen worden in hun zoektocht naar veiligheid gedwongen gevaarlijke routes naar andere landen in de EU te nemen. Andere lidstaten voeren een 'race to the bottom' en proberen zo onaantrekkelijk mogelijk te zijn voor vluchtelingen. Het Dublinverdrag - het Europese asielsysteem - is failliet: het leidt tot mensenrechtenschendingen en chaos, waardoor veel vluchtelingen kwetsbaar en onbeschermd achterblijven in Europa

Een solidair asielsysteem

De vluchtelingenorganisaties pleiten voor een asielsysteem gebaseerd op solidariteit. De EU-landen dragen dan samen de verantwoordelijkheid voor de opvang en bescherming van vluchtelingen, zorgen voor een eerlijkere verdeling van vluchtelingen en voor humane leefomstandigheden. Vluchtelingen die aankomen in de EU worden eerlijk verdeeld over EU-lidstaten. De migratie wordt hiermee beter gereguleerd en landen kunnen op basis van afspraken en voorspellingen de opvangcapaciteit beter op orde brengen. Vluchtelingen hoeven niet meer met gevaar voor eigen leven routes binnen de EU af te leggen, maar kunnen per vliegtuig of trein naar het aangewezen land reizen. Ook in Nederland zorgt een Europees solidair asielsysteem voor betere regulatie. De komst van vluchtelingen wordt voorspelbaarder waardoor de opvang beter georganiseerd kan worden en we overvolle situaties in Ter Apel voorkomen.

Teken de petitie

Wil je de petitie voor een solidair asielsysteem steunen? Ga naar www.givesolidarityachance.org/nl voor meer informatie en teken de petitie. Alle handtekeningen worden op Wereldvluchtelingendag (20 juni) overhandigd aan nationale politici.

Meer binnen de rubriek Algemeen nieuws