Versnellen van de energietransitie: TAUW en BdB krachtige trainerscombinatie voor bouwteam

26 MRT 2024 10:00 | TAUW

Netbeheerders staan voor een grote opgave: snel het stroomnet opschalen om aan de toenemende vraag naar stroom te voldoen. Eén van de obstakels is het gebrek aan capaciteit. Werken in bouwteams en programmatisch inkopen biedt een oplossing. Het combineren van die twee is een vernieuwende en veelbelovende aanpak. Netbeheerder Liander kiest deze combinatie bij de aanbesteding HelixNHN en NuGelre, bestaande uit 6 percelen, het bouwen van 4.000 stations, leggen van 4.000 km kabels, een opdracht in totaal goed voor 1,4 miljard euro.

“Goede samenwerking binnen en tussen bouwteams bij zulke grootschalige projecten is essentieel om een succesvolle uitvoering te borgen en versnelling te realiseren,” vertelt Henberto Remmerts, senior consultant inkoopadvies & contractmanagement bij TAUW.

“Dat vereist gedegen voorbereiding en begeleiding bij het inrichten van de bouwteams. TAUW en BdB ontwikkelden een uniek trainingsprogramma om de samenwerking in bouwteams vorm te geven en te begeleiden in deze belangrijke beginfase.”

De opdrachtgever, uitvoerende partijen en andere deskundigen in een bouwteam hebben verschillende belangen en inzichten. TAUW en BdB begeleiden het proces om alle bouwteamleden tot een gezamenlijke ‘bouwteamgedachte’ te brengen.

“Samen met TAUW ontwierpen we, als een echt bouwteam, een op maat gemaakte training voor Liander en de aannemers,” aldus Guido Dekker, organisatieontwikkelaar en samenwerkingscoach bij BdB. “In een eerste sessie bespreken de trainers de programmadoelen en contracteisen en helpen ze de teamleden de verschillende perspectieven hierover samen te brengen. De bouwteamleden krijgen inzicht in elkaars expertise en specifieke inbreng. Ze maken afspraken over samenwerking en de verwachtingen daarover in de praktijk.”

“In de tweede sessie gaan de bouwteamleden in gesprek over het ideale bouwteamproces. Ze definiëren de hoofdstappen van het project en identificeren mogelijkheden om te versnellen. De deelnemers stellen vast hoe ze grip houden op de gemaakte afspraken en hoe ze die monitoren en toetsen tijdens de uitvoering van het contract. Zo leggen we samen met de percelen een basis voor de samenwerking in de komende jaren,” vertelt Dekker.

“Netbeheerders staan voor een enorme opgave,” aldus Leon Benders, programmamanager bij Liander. De begeleiding door TAUW en BdB zorgt ervoor dat lastige knelpunten en onduidelijkheden in de samenwerking benoemd en opgelost worden. Door deze punten in een vroeg stadium aan te pakken en niet vooruit te schuiven, versnelt de teamontwikkeling. De focus in de bouwteams ligt daarna op de projecten. Er zijn minder discussies en meningsverschillen over de werkwijze en het proces in een later stadium. Als die gedurende de uitvoering pas boven tafel zouden komen, is dat meestal in een kritieke fase wanneer de tijdsdruk groot is en de gemoederen hoog oplopen. Dat leidt meestal niet tot een bevredigende oplossing. Deze aanpak van bouwteambegeleiding ondervangt dat risico. Wij zijn blij met het resultaat,” aldus Benders.

#einde bericht# 

Meer binnen de rubriek Energie en brandstoffen