VEH: Vertrouwen van Groningers in aanpak van gasproblemen zakt verder weg

23 DEC 2021 10:09 | Vereniging Eigen Huis

VEH: Vertrouwen van Groningers in aanpak van gasproblemen zakt verder weg

Amersfoort, 23 december 2021 - Voor het zevende jaar op rij heeft Vereniging Eigen Huis (VEH) onder haar Groningse leden het vertrouwen gepeild in de aanpak van de gaswinningsschade. Bijna 1000 respondenten zijn daarover duidelijk: het vertrouwen in een goede en spoedige  afloop neemt af. Het schadeherstel en aardbevingsbestendig maken van woningen duurt veel te lang, ondanks de veelheid aan instanties, geldpotjes en regelingen. Veel mensen voelen zich bovendien onveilig in hun woning.

Pessimisme, wantrouwen en onrust nemen toe

Bijna driekwart van de bewoners ziet de toekomst van het Groninger gaswinningsgebied negatief tot zeer negatief in. Een jaar geleden was dit nog 65%. 4 op de 10 bewoners voelt zich (enigszins) onveilig in de eigen woning.

Bijna geen van de respondenten denkt dat het gaat lukken om de versterkingsoperatie in 2028 af te ronden, zoals het huidige kabinet heeft beloofd. Ondertussen is driekwart van de Groningers ongerust dat de beloofde afbouw (en stopzetting) van de gaswinning in gevaar komt, vooral nu er sprake is van gastekorten en fors stijgende gasprijzen.

Toen de vereniging eind 2015 voor het eerst het sentiment onder Groningers peilde, was de algemene houding nog afwachtend en neutraal. Het vertrouwen verslechterde vanaf 2016 echter in snel tempo. In 2018 was 79% (zeer) negatief gestemd. De afgelopen twee jaren volgde een licht herstel, maar dit jaar is het  vertrouwen in een daadkrachtige aanpak weer fors afgenomen.

Coalitieakkoord belooft beterschap

Het nieuwe kabinet heeft een zware verantwoordelijkheid: de eerdere en nieuwe beloftes nu eindelijk waarmaken. Uit de peiling van VEH blijkt dat slechts 4% er vertrouwen in heeft dat het nieuwe kabinet voor echte verandering zal zorgen.

Vereniging Eigen Huis heeft haar Groningse leden ook gevraagd welke boodschap zij het nieuwe kabinet willen meegeven. Het is duidelijk dat de Groningers vragen om te stoppen met eindeloze procedures en eindelijk eens echt in actie te komen bij het versterken en veilig maken van hun woningen. Het gaat boven alles om snelle duidelijkheid en een ruimhartige aanpak. Vereniging Eigen Huis is daarom blij met passages in het coalitieakkoord zoals ‘een goed uitlegbare en ruimhartige afronding van de versterkings- en hersteloperatie, een spoedig perspectief en dat mensen zo veel mogelijk zelf regie voeren met maatwerk als uitgangspunt.’ Bovendien wordt een staatssecretaris aangesteld voor mijnbouwkwesties.

 

Vereniging Eigen Huis Hans André de la Porte Tel. 06-53385925 Email: pers@eigenhuis.nl

Meer binnen deze rubriek