'Pijnlijke screeningmethode voornaamste reden om geen borstkankeronderzoek te doen'

13 OKT 2023 10:45 | Novartis

Dit is een expertquote van Rick Henderik, Chief Medical Officer, Novartis Nederland

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Deelname aan bevolkingsonderzoeken kanker verder gedaald | RIVM

Uit cijfers van het RIVM blijkt dat het aantal deelnemers aan het bevolkingsonderzoek borstkanker daalde van 73 procent in 2021 naar bijna 71 procent in 2022. De redenen hiervoor blijken nog onbekend.

Uit onderzoek dat Novartis heeft gedaan als onderdeel van oktober Borstkankermaand, blijkt echter dat vrouwen de huidige methode (te) pijnlijk lijkt en ook een van de voornaamste redenen is om niet mee te doen. Andere genoemde redenen zijn: niet durven deelnemen, niet willen weten of men borstkanker heeft en niet in preventief onderzoek geloven. Opvallend is dat, binnen deze groep, hoogopgeleide vrouwen vaker aangeven niet in te gaan op de uitnodiging.

Vroege opsporing van borstkanker is belangrijk voor tijdige behandeling. Als de door het RIVM gesignaleerde trend doorzet, kan dit percentage nog groeien en dat is zorgelijk. Het bevolkingsonderzoek heeft wel draagvlak, want uit het Novartis onderzoek blijkt dat ruim driekwart van de Nederlanders (78 procent) vindt dat het borstkanker bevolkingsonderzoek toegankelijk moet zijn voor iedere leeftijd.

Tegelijkertijd blijkt dat een derde van de ondervraagden aangeeft niet te weten welke alternatieven er (behalve het bevolkingsonderzoek) zijn om zich te laten onderzoeken op borstkanker. Het adresseren en wegnemen van de belemmeringen door zorgprofessionals is noodzakelijk om deze grote groep vrouwen die nu niet meedoen, te motiveren wel deel te nemen.

Er is meer aandacht nodig voor alternatieve screeningsmogelijkheden voor vrouwen die niet deelnemen aan het bevolkingsonderzoek omdat het ze (te) pijnlijk lijkt. Hen informeren over alternatieve screeningsmethoden door zorgprofessionals, kan ze motiveren om dan wel deel te nemen.

Daarnaast is het, ook voor de groep die niet in preventief onderzoek gelooft of niet wil weten of die borstkanker heeft, minstens zo belangrijk om het belang van vroege opsporing blijvend onder de aandacht te brengen. Zeker ook omdat de overlevingskansen voor mensen met borstkanker toenemen bij vroege diagnose. Hier zien wij niet alleen een rol weggelegd voor de overheid, zorgprofessionals, patiëntverenigingen, maar ook voor de industrie.

Meer binnen de rubriek Zorg