Dirckx Vastgoedonderhoud Limburgs eerste erkend monumentenspecialist

09 JAN 2023 16:27 | Koninklijke OnderhoudNL

Dirckx Vastgoedonderhoud uit Sevenum heeft als eerste Limburgs lidbedrijf van Koninklijke OnderhoudNL het ERM-keurmerk bemachtigd voor Restauratief schilder- en onderhoudswerk aan Monumenten en cultureel erfgoed. Alleen schilder- en restauratiebedrijven die gecertificeerd zijn door Stichting ERM mogen het opvallende logo ‘Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg’ voeren. In een door certificerende instantie KIWA uitgevoerde audit toonde het bedrijf de diepgaande expertise aan op het gebied van onderhoud en restauratie van historisch schilderwerk aan karakteristieke gebouwen en rijks- en provinciale monumenten.

Alhoewel Dirckx Vastgoedonderhoud al jaren monumentale projecten succesvol uitvoert, heeft eigenaar John Peeters er bewust voor gekozen zich verder te specialiseren. Peeters: “Ons erfgoed is kwetsbaar en wij voelen ons natuurlijk extra betrokken bij het erfgoed in onze eigen Limburgse regio zoals kerken, kastelen, molens en boerderijen, waarvan wij er een flink aantal onderhouden waar onze voorouders al aan werkten! Maar er zijn hier in totaal wel meer dan 5.000 rijksmonumenten en bijna evenveel gemeentelijke monumenten. Ook kent onze provincie een schat aan klein erfgoed dat met name voor lokale gemeenschappen een waardevolle betekenis heeft, dit zijn bijvoorbeeld kruisen, kapellen en bakhuisjes. Ze sieren de ‘eigenheid’ van vele steden en daarom werken wij er zo graag aan. Wij zijn daar nu zelfs de enige specialist in Limburg voor”.

Om een ERM-certificaat te kunnen behalen dienen niet alleen de werkresultaten van hoge kwaliteit en in orde te zijn, maar ook de methode van uitvoering, achterliggende processen, het algehele bedrijfsbeleid, scholing van personeel, nazorg, en actualiteit op gebied van kennis. Dit betekent dat de kans op fouten, nalatigheid en miscommunicatie van begin tot eind significant klein is ten opzichte van bedrijven die niet gecertificeerd, en dus ongecontroleerd, zijn. Dirckx Vastgoedonderhoud levert een complete service die zorgvuldig wordt afgestemd op alle wensen, behoeften en eisen, waarmee zij opdrachtgevers kunnen ontzorgen en het betreffende pand in optimale staat kunnen opleveren.

Het optimaliseren en hooghouden van kwaliteit binnen Dirckx Vastgoedonderhoud stopt niet bij het behalen van het certificaat. Elk jaar vindt een vervolgaudit plaats door KIWA, waarbij wordt getoetst of onze werkzaamheden nog steeds voldoen aan de eisen (o.a. BRL 4000 en URL 4009), en of eventuele afwijkingen en aandachtspunten die in de voorgaande audit zijn geconstateerd zijn opgelost. Daarnaast voeren zij zelf jaarlijks een directiebeoordeling en 24 interne audits uit, waarin ook hun leveranciers en onderaannemers worden meegenomen. Dirckx Vastgoedonderhoud stelt zich continu op de hoogte van innovaties en ontwikkelingen in regelgeving door middel van vakliteratuur, de website van Stichting ERM en Rijksoverheid, communicatie met branche-organisatie OnderhoudNL en met fabrikanten en collega-bedrijven.

In totaal kent de brancheorganisatie OnderhoudNL ruim 25 ERM-gecertificeerde schilder- en onderhoudsbedrijven in Nederland.

Meer binnen de rubriek Wonen