‘Verkeerde’ rekenmethode CBS kost sector € 41 miljoen loonkosten

30 JUN 2023 14:26 | Koninklijke OnderhoudNL

‘Schokkend!’, dat is de conclusie van Koninklijke OnderhoudNL na het vernemen van de nieuwe rekenmethode van het CBS voor het meten en verwerken van energieprijzen. “We hebben per 1 januari jl. 10,3% loonsverhoging gegeven om de koopkracht te behouden  en dat had, zoals het CBS vandaag publiceert, 6,9% moeten zijn. Een verschil van maar liefst 3,4%. Als je beseft dat de normale inflatie in de afgelopen jaren gemiddeld 2% - 2,5% was, is het schokkend dat je 3,4% teveel betaalt! Dit heeft de sector nu al – naar nu blijkt onnodig - meer dan 40 miljoen euro aan loonkosten betekent. Dat terwijl de werkdruk enorm is, de arbeidsmarktkrapte goed voelbaar is en de marges gekrompen zijn door de hoge inkoopprijzen van materialen. Op deze wijze wordt de verduurzaming inderdaad een verDUURzaming”, zegt de voorzitter van de verduurzamers van vastgoed.

Schilder aan het werk bij renovatieproject - copyright Annet Delfgaauw

In de CAO-SAVG wordt jaarlijks per 1 oktober een loonstijging afgesproken voor het nieuwe kalenderjaar op basis van de inflatie. Na de zomer beginnen de besprekingen hierover met de bonden. “De nieuwe rekenmethode van het CBS komt hier uiteraard op tafel”, aldus Den Boer.

Het CBS meldde in het voorjaar 2022 al dat hun rekenmethode om de prijzen van gas- en elektriciteit te meten niet voldoet bij extreme prijsstijgingen zoals daarvan toen plaatsvonden. In de oude methode voor energieprijzen werden alleen gegevens gebruikt van nieuwe contracten die huishoudens bij energieleveranciers afsluiten, terwijl in de nieuwe methode ook gegevens van lopende contracten zijn meegenomen, dus wat de consument echt betaalt. Het CBS heeft daartoe ook overlegd met de andere landen in Europa.

Met ingang van juni 2023 wordt de nieuwe methode voor het meten van energieprijzen toegepast in de Consumenten Prijs Index (CPI). Deze vervangt daarmee de oude methode. De tot nu toe gepubliceerde uitkomsten van de CPI en de inflatie worden niet herzien.

Meer binnen de rubriek Economie en geld