Nieuwe RGS-publicatie Kwaliteit in Balans 2022 verschenen

12 DEC 2022 16:32 | Koninklijke OnderhoudNL

Maandag 12 december is de publicatie Kwaliteit in Balans 2022 gelanceerd in een webinar met ruim 400 deelnemers van corporaties, bouw- en vastgoedonderhoudsbedrijven. Kwaliteit in Balans (KiB) vormt samen met de in 2022 vernieuwde Leidraad RGS het hart van de methodiek van resultaatgericht samenwerken (RGS). Tijdens het webinar maakte Techniek Nederland voorzitter Doekle Terpstra bekend dat Techniek Nederland per 1 januari 2023 zich ook aansluit bij de stichting RGS. 

v.l.n.r. Lilian van Zandbrink (Aedes), Edwin Meeuwsen (OnderhoudNL), Erik van Assen (Aedes), Frits van Isenbügel (Talis), Mark Valies (Rutges Vernieuwt), Ricardo Romers (Smits Vastgoedzorg) en Geert Vijverberg (Consulting)

Functioneel specificeren met KiB 

De publicatie ‘Kwaliteit in Balans’ ondersteunt de functionele vraagspecificatie zoals die bij resultaatgericht samenwerken wordt gehanteerd en maakt kwaliteit meetbaar en bespreekbaar. Het zorgt ervoor dat opdrachtgevers en opdrachtnemers dezelfde taal spreken. Resultaatgericht samenwerken bij verduurzamen en onderhouden van vastgoed zorgt voor standaardisatie van het samenwerkingsproces tussen partijen. Daarmee draagt RGS bij aan het versnellen van de vastgoed- en verduurzamingsopgave en aan het verbeteren van resultaten zoals vastgoedkwaliteit en bewonerstevredenheid. De publicatie ‘Kwaliteit in Balans 2022’ is geheel herzien en geactualiseerd en vervangt het oude boek met normen uit 2016. Het bevat circa 100 normen met ruim 220 subnormen, verdeeld over 7 kwaliteitsthema’s van vastgoedonderhoud: veiligheid, gezondheid, energiezuinigheid, gebruikskwaliteit, duurzaamheid, toekomstwaarde en wonen.  

Toetreding Techniek Nederland tot de stichting RGS 

Doekle Terpstra verheugt zich op de samenwerking binnen de stichting RGS: “Installateurs zijn een belangrijke schakel in de hele renovatie- en verduurzamingsketen. Er ligt een enorme verduurzamingsopgave en wij zien deze in de praktijk bewezen methode van samenwerking ook als middel om de verduurzaming te versnellen. Daarbij hebben we elkaar hard nodig. Onze leden hebben al veel ervaring op mogen doen met opdrachtgevers en partners in de keten die dit toepassen. Het is dus goed om RGS samen verder te ontwikkelen.” Samen met Techniek Nederland werken OnderhoudNL, Aedes en Bouwend Nederland actief samen aan de ontwikkeling en stimulering van resultaatgericht samenwerken in de markt. 

Kwaliteit in Balans is een publicatie van de stichting RGS en is verkrijgbaar via www.rgsnl.nl/publicaties/kwaliteit-in-balans-normenboek-2022/ 

Meer binnen de rubriek Woningmarkt en vastgoed