Examenleverancier Exallent presenteert eerste geautomatiseerd beoordeelde rekenexamen MBO

26 FEB 2024 08:30 | Exallent

Examenleverancier Exallent presenteert het eerste volledig geautomatiseerd beoordeelde rekenexamen voor mbo-niveau 2,3 en 4. Door een aangepaste toepassing van algebrasoftware is het eindresultaat gegarandeerd objectief en direct beschikbaar voor de opleider zodra de deelnemer het examen afsluit. Dit levert de opleider tijdsbesparing op én een breder beeld van de deelnemer, want het nieuwe mbo-rekenexamen bevat ook procesbeoordeling waardoor diens denkstappen meewegen.

Vijf rekendomeinen

Exallent rekenexamens zijn gebaseerd op de vijf functionele rekendomeinen en thema’s zoals die door de Expertgroep Herijking Rekeneisen voor het middelbaar beroepsonderwijs zijn vastgesteld. Momenteel ontwikkelt Exallent examens per rekendomein.

1 Grootheden en eenheden.

2 Oriëntatie in de twee- en driedimensionale wereld.

3 Verhoudingen herkennen en gebruiken.

4 Procenten gebruiken.

5 Omgaan met kwantitatieve informatie.

Opleiders kunnen de rekenexamens naar eigen wens inplannen en afnemen vanuit hun eigen digitale RemindoToets platform. 

Het examencongres 2024

Op 14 maart presenteert Exallent het nieuwe rekenexamen tijdens het jaarcongres van de Nederlandse Vereniging voor Examens (NVE) dat in Druten wordt gehouden. Dit jaar staat de bijeenkomst in het teken van de digitale ontwikkelingen op dit gebied. Belangstellenden kunnen daar zelf de proef op de som nemen met het rekenexamen en zich uitgebreid laten informeren.

Kijk voor meer informatie hier: https://www.nvexamens.nl/het-examencongres-2024/

Over Exallent

Hoewel het examenaanbod van Exallent zich continue uitbreidt, is het bedrijf gespecialiseerd in de kwalificatiedossiers pedagogisch werk en sociaal werk met diverse aansluitende keuzedeel examens. Tot het aanbod behoren ook generieke taal- en rekenexamens die mbo-breed worden afgenomen, waaronder dus ook het nieuwe, zoals zij zelf zeggen, Rekenexamen Zonder Nakijken.

Exallent heeft een geheel eigen kijk op examineren. Bij de ontwikkeling van examens worden deelnemers logisch en stapsgewijs door de opdracht geleid waarbij de toepassing in de praktijk altijd leidend is. Zodoende slagen er meer mensen en dragen de examens bij aan de kwantitatieve instroom van gekwalificeerd personeel in de beroepssector.

Meer binnen de rubriek Onderwijs