Gebrek aan concrete maatregelen en beleid op arbeidsmarkt, vitaliteit en ontwikkeling

17 MEI 2024 08:00 | OVAL

OVAL constateert dat de krapte op de arbeidsmarkt wordt erkend, maar ziet dat er vrijwel geen aandacht wordt besteed aan arbeidsmarktbeleid, vitaliteit en ontwikkeling. Het gebrek aan concrete maatregelen en beleid op dit gebied is zorgwekkend. OVAL roept het kabinet nadrukkelijk op om de agenda van lef, trots en hoop een concreet vervolg te geven voor onze sector.

De constatering van krapte op de arbeidsmarkt is een belangrijke erkenning van de huidige uitdagingen waarmee onze samenleving wordt geconfronteerd. Echter OVAL mist daadkracht en concrete plannen voor de arbeidsmarkt.

Actief beleid essentieel

“Als brancheorganisatie die zich inzet voor re-integratie, jobcoaching en arbodiensten, zien wij dagelijks de impact van een tekort aan gekwalificeerd personeel en de druk die dit legt op zowel werkgevers als werknemers. Het is daarom essentieel dat er actief beleid wordt gevoerd om de arbeidsmarkt te ondersteunen en te versterken. Niet alleen om de economische groei te bevorderen, maar ook om de gezondheid en het welzijn van werknemers te waarborgen”, aldus Roel Fransen namens OVAL.

Concrete maatregelen aanpak arbeidsmarktkrapte noodzakelijk

OVAL roept het nieuwe kabinet op om alsnog concrete maatregelen te nemen om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken. Zij doelt hierbij op investeringen in scholing en omscholing, het stimuleren van duurzame inzetbaarheid en het creëren van een inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen de kans krijgt om zijn of haar talenten te benutten. Alleen door gezamenlijke inspanningen kunnen we de uitdagingen op de arbeidsmarkt het hoofd bieden en bouwen aan een sterke, veerkrachtige samenleving voor de toekomst.

Over OVAL

OVAL is de brancheorganisatie van arbodiensten, interventiebedrijven, adviesbureaus op het terrein van outplacement en loopbaanbegeleiding en loopbaancoaching, re-integratiebedrijven en jobcoachorganisaties. Zij staat voor vitaliteit, plezier, ontwikkeling en perspectief in werk. Met het stimuleren van duurzame inzetbaarheid, dragen zij bij aan een gezond werkend Nederland. De OVAL-leden bieden een helpende hand aan werkgevers, werknemers, werkzoekenden en overheid op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Want de mentale en fysieke gezondheid van werkenden vergt aandacht en investeringen, iedere dag weer.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roel Fransen, verenigingsmanager bij OVAL, via r.fransen@vanspaendonck.nl of 06-25269056.

Meer binnen de rubriek Arbeidsmarkt en ondernemen