Vergroening waar kan en alleen bestraten waar nodig met CityHealth®

03 OKT 2023 14:10 | MBI B.V.

UTRECHT – Op 27 en 28 september jl. heeft de Vakbeurs Openbare Ruimte plaatsgevonden. Het was dé plek voor de lancering van CityHealth®. Klimaat en duurzaamheid domineren de discussie. De vraag is, wat komt er de komende jaren op ons af en waar moeten we rekening mee houden? Uit theoretisch onderzoek is gebleken dat de noodzaak hoog is om oplossingen te bieden. Er zijn meerdere invalshoeken. Om deze reden is er nagedacht over een methode die als hulpmiddel dient om de gezonde stad te creëren. 

MBI De Steenmeesters heeft diverse goede toekomstgerichte initiatieven zien ontstaan om schade door klimaatverandering te verminderen en de leefbaarheid te vergroten, maar vooral initiatieven die beperkt een onderdeel uitlichten. Zoals focus op groendaken, biodiversiteit of waterbeheer. Ontwerpvraagstukken zullen altijd integraal bekeken moeten worden en oplossingen moeten realistisch toepasbaar zijn. MBI herkent de kracht van samenwerking en wil daarom bedrijven die complementair aan elkaar zijn, oproepen zich aan te sluiten om hun kennis en expertise te delen. Zo ontstaat versnelling van innovaties die realistisch en maakbaar zijn en bewezen toegevoegde waarde bieden voor de toekomstige stad. Onder toezicht van landschapsarchitect Bert Huls en anderen deskundigen wordt een onafhankelijk platform opgezet.  

Wat is CityHealth®?  

Het platform CityHealth® is een community waar deskundigen en vrienden van CityHealth® kennis delen over de gezonde stad. De basis is een handboek met ontwerpprincipes voor het inrichten van de gezonde stad.  

CityHealth® heeft als missie om samen met haar vrienden een gezonde stad te creëren door leefbaarheid te vergroten en schade door klimaatverandering te verminderen. Een gezonde stad met een positieve impact op het milieu en het welzijn van alle gebruikers. In het uitgekiende handboek staan ontwerpprincipes voor alle klimaatthema's. Daarin wordt kennis en kunde van alle partijen samengebracht, waarmee alle deskundigen op het gebied van omgevingsinrichting worden bijgestaan.  

Een gezonde stad bouwen we samen 

Het platform is bedoeld voor opdrachtgevers/ontwerpers, de deskundigen, die merkbaar handvaten nodig hebben om de huidige en toekomstige uitdagingen in de inrichting van de openbare ruimte aan te pakken. Deze opgave is voor iedereen anders. Denk aan thema’s als wateroverlast, hittestress, vergroening, maar ook luchtvervuiling en uitputting van de bodem.  

De initiatiefnemer van CityHealth® is MBI, maar ze doen dit niet alleen. Bedrijven die complementair aan elkaar zijn en die gezamenlijk invulling kunnen geven aan de ontwerpprincipes kunnen de handen ineenslaan en vriend worden van CityHealth®.  

Wat zijn de ontwerpprincipes? 

Er zijn in totaal zeven klimaatthema’s die een gezonde stad maken. Deze thema’s zijn bodem, water, temperatuur, lucht, licht, biodiversiteit en energie. Binnen CityHealth® zijn deze klimaatthema’s volledig uitgewerkt in subthema’s met daarin verschillende ontwerpprincipes. Bij elk ontwerpprincipe wordt de voorgestelde oplossing in een overzicht uiteengezet met daarin de uitgangspunten, baten en toepasbare producten. Sommige van deze thema’s kunnen direct invloed hebben op onze gezondheid. Anderen zijn belangrijk voor de klimaatbestendigheid van de stedelijke omgeving of bieden extra kansen om een bijdrage te leveren aan de verbetering van de stedelijke ecologie middels ecosysteemdiensten. En in enkele gevallen kunnen ontwerpprincipes in verschillende vormen zelfs een bijdrage leveren aan de energetische opgave van de stad.  

Toekomstgericht 

Haak je aan bij CityHealth®? Registreer jezelf via www.cityhealth.nu. Laat daar je e-mailadres achter om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen rondom CityHealth®. Voor nu en de toekomstige generatie is het noodzaak dat we samen bouwen aan de gezonde stad.  

Contactpersoon: Roy Oosthoek | roosthoek@mbi.nl | +31 413 349 447 | +31 625 107 720

Meer binnen de rubriek Klimaat, milieu en duurzaamheid