Kortetermijndoelstellingen van 37 Interactive Entertainment bevestigd door SBTi

10 JUL 2024 13:46 | PR Newswire

WASHINGTON, 10 juli 2024 /PRNewswire/ -- Onlangs zijn de kortetermijndoelstellingen van 37 Interactive Entertainment voor het bevorderen van de reductie van broeikasgasemissies officieel gevalideerd door het Science Based Targets initiative (SBTi). Het bedrijf kondigde het nieuws aan op Wereldmilieudag, via haar speciale evenement Together for a Green and Beautiful Guangzhou. Deze informatie is op 2 juli ook gepubliceerd op de officiële website van SBTi.

Dit is nog een internationale erkenning die 37 Interactive Entertainment heeft gekregen op het gebied van milieupraktijken. Eerder dit jaar werd de duurzaamheidscasus van het bedrijf geselecteerd in het casebook van de Harvard Business School. In de CDP klimaatvragenlijst voor 2023 kreeg het bedrijf een B-waardering, hoger dan de gemiddelde prestatie in de sector.

De door SBTi gevalideerde doelstellingen voor de nabije toekomst voor 37 Interactive Entertainment zijn als volgt:

-- 37 Interactive Entertainment verplicht zich om de absolute scope 1- en scope 2-broeikasgasemissies tegen 2027 met 74,3% te verminderen ten opzichte van een basisjaar 2019. -- 37 Interactive Entertainment verbindt zich ertoe de actieve jaarlijkse inkoop van hernieuwbare elektriciteit te verhogen van 0% in 2019 tot 100% in 2027, waarbij het de actieve jaarlijkse inkoop van 100% hernieuwbare elektriciteit voortzet tot 2030. -- 37 Interactive Entertainment verbindt zich er ook toe om de absolute scope 3 broeikasgasemissies van gekochte goederen en diensten, kapitaalgoederen en woon-werkverkeer van werknemers tegen 2032 met 50,4% te verminderen ten opzichte van het basisjaar 2022. SBTi heeft de scope 1 en 2 doelambitie van het bedrijf geclassificeerd als in lijn met een 1,5°C traject.

Toonaangevend in de industrie op het gebied van milieuprestaties door te racen naar nul

Het Science Based Targets initiatief (SBTi) is een wereldwijd bekende organisatie voor klimaatactie. Vanaf mei 2024 hebben wereldwijd meer dan 8.300 bedrijven actie ondernomen op basis van de SBTi-richtlijnen, waaronder enkele bekende bedrijven.

Volgens de laatste gegevens van SBTi is 37 Interactive Entertainment het 79(e) beursgenoteerde bedrijf in de regio Groot-China en het 3(e) beursgenoteerde bedrijf in de A-aandelenmarkt, dat gevalideerd is door SBTi.

37 Interactive Entertainment boekt met agressieve actievoering vooruitgang op weg naar wetenschappelijk onderbouwde doelen. Deze omvatten de toonaangevende interne koolstofinventarisatie in de branche, actieve deelname aan de handel in koolstofputten, en de co-creatie van emissiereductie in de waardeketen.

Sinds 2019 daalt de koolstofuitstoot binnen het werkingsgebied (Scope 1&2) van 37IE jaarlijks. De koolstofemissies van het bedrijf binnen het werkingsgebied in 2023 zijn met meer dan 69,35% verminderd ten opzichte van het referentiejaar 2019.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/kortetermijndoelstellingen-van-37-interactive-entertainment-bevestigd-door-sbti-302193457.html

CONTACT: Siqi Zhou, 262796784@qq.com

Meer binnen deze rubriek