‘Voorkom ongewenste blootstelling aan chemische stoffen: breng onveilige producten terug’

12 JUN 2024 09:12 | VeiligheidNL
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Hester Hendriks

Aanleiding:
Veiligheidswaarschuwing Alpina® Nylon keukengerei van A.I.&E. | Waarschuwing | NVWA

De NVWA meldt dat er tijdens onderzoek naar de veiligheid van keukengerei is vastgesteld dat producten van een bepaalde fabrikant te veel primaire aromatische amines bevatten. Bij gebruik van dit keukengerei kunnen er schadelijke hoeveelheden van deze stoffen in eten terechtkomen. Te veel worden blootgesteld aan aromatische amines kan schadelijk zijn voor de gezondheid, ze kunnen kanker veroorzaken. Het is daarom belangrijk dat producenten en importeurs zich houden aan de juiste wet- en regelgevingen. 

Siliconen kookgereedschap is bijvoorbeeld zo’n product waarin kleurstoffen zijn gebruikt die gemaakt zijn van aromatische amines. Als er een heel klein beetje van deze aromatische amines achterblijft in de kleurstof (we noemen dit de vervuiling) is dit niet erg. Als de concentratie echter te hoog is, kunnen er schadelijke hoeveelheden in eten terechtkomen, wat op lange termijn schadelijk kan zijn voor de gezondheid.

Keukengerei zijn zogenaamde voedselcontactmaterialen. Voedselcontactmaterialen moeten voldoen aan verschillende wetten. Zo zijn er bijvoorbeeld eisen voor de maximale hoeveelheid vervuilingen die in een kleurstof mogen zitten en uit het product mogen vrijkomen. Dit geldt ook voor aromatische amines. Bij normaal gebruik van producten die aan de wetgevingen voldoen, liggen de hoeveelheden waaraan consumenten worden blootgesteld onder de gestelde grenzen en zijn deze producten niet schadelijk voor de gezondheid.

Producenten en importeurs moeten ervoor zorgen dat producten veilig zijn. In Nederland houdt de NVWA toezicht op de naleving van wet- en regelgeving. De NVWA controleert steekproefsgewijs de producten, kan boetes uitdelen en producten van de markt laten halen als het nodig is. Omdat producten die niet aan de wetgeving voldoen ongewenste gezondheidseffecten met zich mee kunnen brengen, is het belangrijk om de veiligheidswaarschuwingen en terugroepacties van de NVWA en bedrijven op te volgen.

Meer binnen de rubriek Voeding, drank en horeca