TBI rapporteert EBITDA van €42 miljoen; infraprojecten drukken resultaat

14 APR 2023 08:00 | TBI Holdings B.V.

Het verslagjaar 2022 van techniek-, bouw- en infraconcern TBI wordt gekenmerkt door grote veranderingen. Deze hebben een grote impact op de economie, de bouwsector en op TBI. De grondstofprijzen zijn sterk gestegen, met name door de oorlog in Oekraïne. Hierdoor stegen ook de energieprijzen ongekend en daalde het consumentenvertrouwen fors. Na de zomer werd TBI geconfronteerd met de snel oplopende (hypotheek)rente. Tevens was en is er het stikstofdossier en de onduidelijke politieke besluitvorming daarover, terwijl Covid-19 ook nog een rol speelde.

Fotobijschrift: Coverfoto TBI JV2022

Tegen deze achtergrond mag TBI spreken van een goed resultaat voor de meeste TBI-ondernemingen. Terwijl de totale winstgevendheid van TBI fors verminderde, groeide de omzet opnieuw. Veel van de bijbehorende ondernemingen hebben zich prima ontwikkeld en realiseerden mooie jaarresultaten. Niettemin is TBI op groepsniveau fors geraakt door enkele projecten, met name in de infrasector. Gezien de huidige onzekere marktontwikkelingen blijft het lastig te voorspellen hoe de bouwsector zich de komende tijd zal ontwikkelen. Gegeven de historisch hoge orderportefeuille en de goede spreiding van projecten verwacht TBI dat de bedrijfsresultaten over 2023 beter zullen zijn dan over 2022. 

Belangrijke resultaten:

•      Bedrijfsopbrengsten stijgen 5% tot € 2.299 miljoen

•      Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) neemt 56% af tot € 41,9 miljoen

•      Operationele marge daalt tot 1,8% (2021: 4,4%)

•      Orderportefeuille ultimo 2022: 15% hoger tot € 3,7 miljard

•      Ongevallenfrequentie-index (IF): 2,9 (2021: 2,5)

 Profiel TBI

TBI Holdings B.V. (TBI) is een concern dat de leefomgeving op duurzame wijze vernieuwt, inricht en onderhoudt. TBI kenmerkt zich door een wendbare (netwerk)organisatie. De doelstelling van TBI is om maatschappelijke impact te creëren, innovatie te bevorderen en bedrijfseconomische continuïteit te waarborgen. Deze doelstelling wordt geborgd door de eigendomsstructuur, met Stichting TBI als 100% aandeelhouder.

Met 20 zelfstandige dochterondernemingen wordt marktgeoriënteerd samengewerkt binnen de segmenten Techniek, Bouw & Ontwikkeling en Infra. TBI beschikt over hoogwaardige, specialistische expertise en heeft een gediversifieerd portfolio. Een integrale (project) benadering op basis van gedeelde kennis is een belangrijk element om de markt in Nederland te bedienen. In 2022 werkten gemiddeld 6.233 medewerkers (fte’s) door heel Nederland aan woningen, kantoren, scholen, ziekenhuizen, wegen, tunnels, bruggen, sluizen, fabrieken en scheepsinstallaties. Van kleine initiatieven tot grote, spraakmakende projecten voor publieke en private opdrachtgevers.

Een uitgebreidere versie van dit persbericht is toegevoegd als bijlage en te vinden bij dit bericht op: https://persportaal.anp.nl/

Fotobijschrift: Portretfoto - Bart van Breukelen - voorzitter Raad van Bestuur TBI

Fotobijschrift: Projectfoto - Nieuw Defensie - door TBI-onderneming ERA Contour

Meer binnen de rubriek Economie en geld