Jaarverslag 2023: Impact gemaakt en financieel gezond

15 MEI 2024 09:10 | Provincie Utrecht

De provincie Utrecht blikt terug op een jaar met veel veranderingen en onzekerheden, maar ook met mooie resultaten. Dat blijkt uit het Jaarverslag 2023, dat door het college van Gedeputeerde Staten is aangeboden aan Provinciale Staten. Het verslag toont ook dat steeds vaker naar provincies wordt gekeken om maatschappelijke uitdagingen op te lossen. Van de opvang van vluchtelingen tot het toekomstbestendig maken van het landelijk gebied.

De provincie heeft de taak om ervoor te zorgen dat het fijn wonen, werken en recreëren blijft. De grootste uitdaging hierbij is om slim gebruikt te maken van de beperkte ruimte die er is. Zo is in juli 2023 is het concept Utrechts Programma Landelijk Gebied opgeleverd. Hierin staat beschreven hoe we het landelijke gebied in de toekomst leefbaar, gezond en economisch rendabel houden.

Met zeven Utrechtse gemeenten is een pilot gestart om wijken klimaatbestendiger, groener en gezonder te maken. Ook is in 2023 is gestart met de proef: gratis openbaar vervoer voor 66-plussers met een smalle beurs. En om de historie van de mooie regio in stand houden hebben we uit het Fonds Erfgoedparels 20 restauratiesubsidies toegekend aan Rijksmonumenten.

Samen vooruit

Voor alle opgaven van de provincie Utrecht is samenwerking essentieel. Afspraken met de regio’s, gemeenten, waterschappen en andere partners zorgen ervoor dat voortgang wordt geboekt. Die regionale samenwerkingen hebben ook in 2023 tot mooie resultaten geleid: om 83.000 woningen te realiseren voor 2030 zijn voor drie regio’s woondeals gesloten. Voor die nieuwe huizen is ook drinkwater nodig, daarom doen we samen met Vitens onderzoek naar nieuwe bronnen. Binnen de Energy Board is gewerkt aan het tegengaan van netcongestie.

Financieel gezond

De provincie Utrecht heeft 2023 afgesloten met positief resultaat van 13,4 miljoen euro. Dit resultaat laat zien dat het steeds beter lukt om dicht bij de begroting te blijven. Om toekomstige plannen te kunnen betalen is 47,7 miljoen euro uit de reserves gehaald. Het eigen vermogen van de provincie Utrecht bedraagt 535,5 miljoen euro.

Over de hele linie is er sprake van stijgende uitgaven: materiaalprijzen en de kosten van grondstoffen lopen op. Gedeputeerde financiën Has Bakker: “Daarnaast doet het Rijk vaker een beroep op de provincies zonder dat wettelijk te verankeren. We krijgen dus meer taken, maar daar niet het geld voor. Dat vraagt de aandacht van een nieuw kabinet.”

Vervolg

Het jaarverslag 2023 wordt op 19 juni 2024 besproken door Provinciale Staten.

Meer binnen de rubriek Politiek en overheid