Bezuinigingen op het CCV afgewend dankzij amendement van VVD en CDA

22 DEC 2017 10:58 | Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

De voorgenomen bezuinigingen op het CCV zijn afgewend. Een amendement van CDA en VVD tegen de bezuinigingen werd gisterenavond unaniem aangenomen in de Tweede Kamer. “Het CCV is deze partijen zeer erkentelijk voor het met dit amendement uitgesproken vertrouwen”, aldus CCV-directeur Patrick van den Brink.

“Dit besluit maakt dat het CCV zich samen met de partners kan blijven inzetten voor criminaliteitspreventie. We zijn iedereen die ons in de afgelopen maanden heeft gesteund zeer dankbaar. Met name denk ik dan aan de meer dan 25 publieke en private partijen die de petitie tegen de bezuinigingen tekenden; het heeft gewerkt” aldus CCV-directeur Patrick van den Brink.

Het CCV dankt ook GroenLinks voor het indienen van een amendement dat onze werkzaamheden ondersteunt. Dit amendement werd echter niet aangenomen.

Veiligheid bedrijfsleven

Het amendement van CDA en VVD regelt onder meer dat de werkzaamheden voor het Keurmerk Veilig Ondernemen voor winkelgebieden en bedrijventerreinen op dezelfde schaal als in 2017 kunnen wordt voortgezet. Voor de regeling Veiligheid Kleine Bedrijven wordt met het amendement geld vrijgemaakt waarmee kleine bedrijven de mogelijkheid krijgen veiligheidsmaatregelen te treffen tegen onder andere winkeldiefstal en cybercrime.

Veiligheid inwoners

In 2018 kan het CCV bijvoorbeeld nu ook de voorlichtingsrol bij de aanpak van woonoverlast voorzetten. “Iedere Nederlandse gemeente kan vanaf 1 juli 2017 de Wet aanpak woonoverlast inzetten om woonoverlast sneller aan te pakken. De wet geeft burgemeesters de mogelijkheid om specifieke gedragsaanwijzingen te geven aan overlastgevers, in zowel huur- als koopwoningen. Het CCV informeert gemeenten over de mogelijkheden en onmogelijkheden en kan ook advies op maat geven. We merken dat hier veel vraag naar is”, aldus Van den Brink.

Meer binnen de rubriek Arbeidsgezondheid en veilige werkvloer