Eindrapport Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050 - 15 jan 2024 - Uitnodiging

14 DEC 2023 17:45 | Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050

PERSUITNODIGING

Officiële presentatie van het eindrapport van de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050

Graag nodigen we de media uit voor de persconferentie van de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050. Deze vindt plaats op 15 januari 2024 van 13:15 tot 14:00 uur in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag.

Programma

Tijdens deze persconferentie zal commissievoorzitter de heer Van Zwol het rapport van de staatscommissie overhandigen aan het kabinet en de Tweede Kamer. Daarbij zal hij een toelichting geven op de inhoud van het rapport, met speciale aandacht voor de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen. Vervolgens is er gelegenheid voor de media om vragen te stellen.

Aanwezig namens het kabinet zijn de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mevrouw Van Gennip, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer De Jonge, en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, de heer Van der Burg.

RSVP

Gezien de verwachte belangstelling verzoeken wij u vriendelijk uw aanwezigheid te bevestigen vóór 8 januari 2024. U kunt uw aanmelding versturen naar info@staatscommissie2050.nl. Vermeld in uw e-mail de namen en functies van de deelnemers van uw organisatie of het aantal plekken dat u wilt reserveren.

Speciale verzoeken

Speciale verzoeken kunt u kenbaar maken via info@staatscommissie2050.nl. Let op: Het rapport wordt niet onder embargo van tevoren vrijgegeven. Voor de aanwezige pers zal het rapport samen met het persbericht een uur voor aanvang van de persconferentie op de locatie onder embargo tot openbaarmaking beschikbaar worden gesteld.

Nieuwspoort

Naast uw aanmelding bij de staatscommissie is het noodzakelijk dat u zich, na bevestiging van uw deelname door de staatscommissie, ook registreert bij Nieuwspoort. Raadpleeg de website van Nieuwspoort voor meer informatie over de aanmeld- en veiligheidsprocedures.

Roy Vinke Woordvoerder Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050 T +31 (0) 6 3008 3613 | E rvinke@minszw.nl
Blijf op de hoogte binnen deze rubriek
Andere persberichten of expertquotes van deze organisatie:

Dit is een origineel bericht van Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050

Ga naar alle berichten van deze organisatie.

Meer binnen de rubriek Politiek en overheid