Cosun Nutrition Center officieel van start als voedingswetenschappelijk kenniscentrum

20 JUL 2022 16:30 | Royal Cosun

Het Cosun Nutrition Center gaat met ingang van 20 juli 2022 officieel van start als voedingswetenschappelijk kenniscentrum voor plantaardige voeding van de coöperatieve agrofood onderneming Royal Cosun. Het Cosun Nutrition Center richt zich op alle plantaardige producten en ingrediënten binnen Cosun met focus op voeding, gezondheid en duurzaamheid.

De lancering van het Cosun Nutrition Center past binnen de nieuwe strategie Unlock 25 die eerder dit jaar is bekendgemaakt. Cosun wil internationaal groeien in die productsegmenten die bijdragen aan het welzijn van mens en dier en aan een meer duurzame leefstijl.

Hans Meeuwis, CEO van Cosun: “De opzet van het Cosun Nutrition Center past perfect binnen onze ambitie om een actieve rol te spelen in zowel de dialoog als kennisontwikkeling in onze prioriteitsgebieden. Het centrum richt zich over de volle breedte van onze plantaardige producten binnen het concern. Dus ook voor de nieuwe groeigebieden als eiwitten en vezels. De kennis die door de jaren heen is opgebouwd over o.a. suikerbieten, aardappelen en cichorei en de voedingskundige aspecten van deze gewassen krijgt ook een plek in het Cosun Nutrition Center. ”  

Het centrum gaat participeren in wetenschappelijk onderzoek over plantaardige voeding en zal wetenschappelijke inzichten beschikbaar maken voor organisaties en vakprofessionals op het gebied van voeding, gezondheid en duurzaamheid, aldus Cosun Nutrition Center directeur Janine Verheesen. Het centrum zoekt daarbij nadrukkelijk de dialoog en samenwerking met kennispartners, overheden en belangenorganisaties voor voeding & gezondheid.    

Voor meer informatie:

Ir. Andries Olie, Senior manager voeding, gezondheid en duurzaamheid Cosun Nutrition Center – woordvoerder (andries.olie@cosunnutritioncenter.com)

Over Royal Cosun

Royal Cosun is een coöperatieve en internationaal toonaangevende agrofood onderneming die de potentie van planten omzet naar bruikbare oplossingen voor iedere dag, zoals plantaardige voedingsmiddelen en ingrediënten voor mens en dier en groene, biobased non-food toepassingen en duurzame energie. De businessgroepen Aviko, Cosun Beet Company, Duynie Group, Sensus en SVZ zijn onderdeel van Cosun. In 2021 werkten zo’n 4.000 medewerkers aan de ontwikkeling en productie van plant-based oplossingen, waarmee gezamenlijk een jaaromzet van ca. 2,3 miljard euro werd gerealiseerd. Voor meer informatie, zie www.cosun.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

On 20 July 2022, the Cosun Nutrition Center will officially open as a knowledge center on nutritional science for plant-based food products from cooperative agrofood organisation Royal Cosun. The Cosun Nutrition Center is dedicated to all plant-based products and ingredients within Cosun, with a focus on nutrition, health and sustainability.

The opening of the Cosun Nutrition Center aligns with the new strategy Unlock 25, announced earlier this year. Cosun aims to grow internationally in those product segments that benefit the well-being of people and animals, as well as a more sustainable lifestyle.

Hans Meeuwis, CEO of Cosun, explains, “The design of the Cosun Nutrition Center aligns perfectly with our goal to play an active role in both dialogue and knowledge development in our priority areas. The center focuses on the full spectrum of our plant-based products within the organisation. This includes such new growth areas as proteins and fibres. The knowledge acquired over the years about sugar beets, potatoes, chicory, etc. and the nutritional aspects of these crops will also play a role in the Cosun Nutrition Center.”  

“The center will participate in scientific research into plant-based food ingredients and make scientific knowledge available to organisations and professionals in the areas of food, health and sustainability,” says the Director of the Cosun Nutrition Center, Janine Verheesen. To facilitate this, the center is actively seeking dialogue and collaboration with knowledge partners, government agencies and interest organisations with a focus on nutrition and health.    

For more information:

Ir. Andries Olie, Senior Manager of Nutrition, Health and Sustainability at the Cosun Nutrition Center – spokesperson (andries.olie@cosunnutritioncenter.com)

About Royal Cosun

Royal Cosun is a cooperative and internationally leading agri-food company that converts the potential of plants into usable solutions for every day, such as plant-based foods and ingredients for people and animals and green biobased non-food applications and sustainable energy. The business groups Aviko, Cosun Beet Company, Duynie Group, Sensus and SVZ are part of Cosun. In 2021, around 4,000 employees worked on the development and production of plant-based solutions, resulting in a combined annual turnover of approx. €2.3 billion. For more information, visit www.cosun.com.

Meer binnen de rubriek Food Festivals