'Discussie over invoering Omgevingswet gaat te veel over digitaal stelsel'

20 MRT 2023 12:40 | Platform31

Dit is een expertquote van Maarten Hoorn, Opgavemanager wonen, ruimte en leefbaarheid, Platform31.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Omgevingswet gaat na moeizaam proces op 1 januari in

De discussie over de invoering van de Omgevingswet gaat vooral over het digitale stelsel. Maar de Omgevingswet gaat over meer. Het wordt met de wet makkelijker om besluiten te nemen over grote transities. Het digitaal stelsel zal niet perfect werken. Wel zal het burgers en bedrijven die willen bouwen of uitbreiden direct al meer inzicht geven in wat ze mogen en of ze een vergunning nodig hebben.

In de huidige discussies zijn de voordelen van de Omgevingswet vaak onderbelicht: de wet is belangrijk voor het realiseren van veel grote maatschappelijke opgaven, zoals stikstofreductie, woningbouw en energietransitie. De huidige wet- en regelgeving staat besluitvorming daarover soms in de weg.

Voorbeelden: de hoeveelheid stikstof die een bedrijf mag uitstoten kun je nu niet vastleggen in het bestemmingsplan. Dat kan in de toekomst met een omgevingsplan wel. Ook kan je regelen dat op een plek alleen bedrijven zijn toegestaan die zorgen voor een bepaalde hoeveelheid werkgelegenheid. Zo kun je voorkomen dat er bijvoorbeeld alleen maar datacentra komen. En het is makkelijker te bepalen dat alleen specifieke doelgroepen in een woning mogen wonen, zoals senioren met zorg. Tot slot is het eenvoudiger iets te regelen over isolatie of de aanleg van en aansluiting op warmtenetten.

Dit is een origineel bericht van
Platform31

Ga naar alle berichten van deze organisatie.

Meer binnen de rubriek Politiek en overheid