TEC CAD College brengt nieuwe editie Revit 2024 Bouw Informatie Modelleren uit

01 DEC 2023 13:53 | TEC CAD College BV

Het nieuw uitgebrachte boek Revit 2024 biedt de beginnende- en gevorderde tekenaar een stapsgewijze handleiding met BIM-modelleren. Vanaf het schetsontwerp tot en met de bouwtechnische uitwerking. Na iedere stap volgt een schermafdruk, zodat de lezer de vorderingen kan controleren. Het boek biedt daarnaast een groot aantal oefeningen, die ondersteund worden door online instructiefilmpjes, templates en families.  ISBN 978.94.92250.65.0

Vergeleken met het vorige leer- en naslagwerk over Revit zijn alle hoofdstukken herzien en aangepast aan de gewijzigde inzichten. Er zijn nieuwe hoofdstukken gemaakt over bouwtechnische uitwerkingen, en terrein-/omgevingstekeningen. Daarnaast zijn de hoofdstukken voor de installatietechniek verder uitgediept.

Het boek begint logischerwijs echter met een algemene introductie van de software, in het deel Vogelvlucht Algemeen. De eerste hoofdstukken geven daarbij een overzicht van de werkwijze met Revit, waarbij de lezer in een klein aantal lessen een woning leert bouwen tot het bestekontwerp. De introductielessen omvatten onder andere werk van de architect, de bouwtechnisch tekenaar, de werkvoorbereider, de installateur en de constructeur. Dit met behulp van standaardcomponenten die door de auteur zijn voorbereid. Aan het eind van dit deel verandert de lezer de woning door de families aan te passen en nieuwe componenten toe te voegen met In-place modelling. Nieuw in deze lessen is de uitwerking voor fabricage.

Het deel 2D-Tekenen richt zich op de algemene 2D-tekenfuncties zoals het positioneren, bematen en wijzigen. De vaardigheden die de lezer in dit deel aanleert, worden gebruikt in alle andere delen.

Bouw & Constructietechniek

Het onderwerp Systeemfamilies is belangrijk binnen Revit en het bijbehorende boekdeel beslaat dan ook ruim eenderde van het boek. Het deel begint met het maken van een template met onder andere aanzichten en een stempel. Dat is de opzet van een project. Daarna worden alle systeemfamilies besproken, zoals kolommen, muren, vloeren, plafonds, daken, trappen en hekwerk. De lezer leert daarbij deze systeemfamilies aan te maken en te gebruiken. Binnen het deel over systeemfamilies zijn hoofdstukken over staal- en betonbouw terug te vinden. Over wanden zijn meer dan drie hoofdstukken opgenomen. In het deel Systeemfamilies zit ook een hoofdstuk over massa-modeleren en een hoofdstuk over puntenwolken.

Installatietechniek

Aan Installatietechniek wordt met meer dan tweehonderd pagina´s ook genoeg aandacht besteed in het boek. De lessen hiervoor starten met een inleiding in het leidingentekenen en het samenwerken. Daarna worden de verschillende disciplines behandeld. Vervolgens komen de installaties aan de beurt Installaties-W Lucht, Warmte, Water en Afvoer, Installatie-E. Hierbij behandelt het boek niet alleen het modelleren, maar ook berekeningen zoals de balansberekening en warmteverlies. Er wordt gewerkt met speciale templates, waarin honderden installatietechnische families zijn opgenomen. Deze zijn direct door de lezer te gebruiken. In Revit 2024 is het boek uitgebreid met schematische ISO-tekeningen en eendraadschema’s.

Extra bouwinformatie

Het deel Extra Bouwinformatie concentreert zicht op de extra data die het 3D-model aanvult tot BIM. En zaken als ruimtes met vlekkenplannen en tabellen. Ook is er aandacht voor samenwerking, met informatie over onder andere IFC-exports, NL-SfB normering en Stabu. Ook leert de lezer over verbouwen met fasering en alternatieven.

Volumemodelleren en Laadbare Families

Het deel Volumemodelleren en standaardfamilies richt zich op het bouwen van een volumemodel, massa's en laadbare families, zoals ramen en elektrotechnische componenten.  Deze modellen worden gebruikt in de laadbare families.

Dynamo

Er is een hoofdstuk toegevoegd over een inleiding in Dynamo, de visuele programmeertaal voor automatisering in Revit.  Wie programma’s wil maken die werkzaamheden automatiseren, zoals bijvoorbeeld het veranderen van (gedeelde) parameters of alle families updaten naar de nieuwste versie, krijgt overigens de tip om dit onderwerp uit te diepen met behulp van het boek ´Revit Aanpassen en programmeren´ van dezelfde uitgeverij.

Instructiefilmpjes

Omdat de auteur van mening is dat Revit vooral geleerd wordt door oefening, zijn er honderden oefeningen opgenomen in dit boek. Als extra service bij het boek zijn tientallen instructiefilmpjes online gezet, waarin te zien is hoe de oefeningen dienen te worden uitgevoerd. De filmpjes zijn daarbij uiteraard bedoeld als steuntje in de rug, de lezer moet natuurlijk nog steeds zelf zijn best doen en de oefeningen eerst zelf proberen te maken.

Meer binnen de rubriek Bouw en techniek