VEH: Wonen een van de belangrijkste verkiezingsthema’s

03 OKT 2023 07:00 | Vereniging Eigen Huis

VEH: Wonen een van de belangrijkste verkiezingsthema’s

Amersfoort, 3 oktober 2023

Gezondheidszorg (54%), Immigratie (52%) en Wonen (48%) zijn voor Nederlanders de belangrijkste thema’s bij de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. Ook Armoede en economische ongelijkheid, Kosten van levensonderhoud en Klimaat en milieu worden belangrijk gevonden. Dit blijkt uit onderzoek van Kieskompas onder bijna 2.000 Nederlanders in opdracht van Vereniging Eigen Huis.

Vereniging Eigen Huis vroeg wat mensen belangrijk vinden bij het thema wonen, zoals het woningtekort, verduurzaming en betaalbare woonlasten. Huiseigenaren en huurders blijken in grote mate eensgezind over het grote tekort aan koop- en huurwoningen, de hoge huizenprijzen en hoge huren, het belang van betaalbare woonlasten, de opgave om woningen te verduurzamen en over schade aan woningen door funderingsproblemen. De volledige resultaten van het onderzoek staan op www.eigenhuis.nl/verkiezingen

Bouw betaalbare en passende woningen

  • Ruim 6 op de 10 Nederlanders vindt dat de overheid moet bijdragen om meer betaalbare koop- en huurwoningen te bouwen. Van de huurders in de vrije sector vindt bijna driekwart dat.
  • Eveneens 6 op de 10 kiezers vindt dat minimaal 40% van de nieuwbouw in de sociale huursector moet zijn. Ook een meerderheid van huiseigenaren (57%) is het hiermee eens.
  • Om nieuwbouwwoningen minder duur te maken is bijna 7 op de 10 van de Nederlanders van mening dat gemeenten de prijs van bouwgrond moeten verlagen.
  • De huurgrens voor sociale woningen moet omhoog vindt ruim 70% van de huiseigenaren en huurders, zodat meer mensen met een bescheiden inkomen in aanmerking komen voor een betaalbare huurwoning.

Stimuleer verduurzaming en zorg voor een betaalbare energierekening

  • Twee derde van de Nederlanders vindt dat mensen met een laag inkomen meer subsidie moeten krijgen voor het verduurzamen van hun woning dan mensen met een hoog inkomen. Zowel huurders in de sociale sector (80%) als huiseigenaren (60%) zijn op dit punt solidair.
  • Huiseigenaren en huurders zijn eensgezind over de vraag of de overheid mensen mag opleggen om hun huis op eigen kosten te verduurzamen: ruim 7 op de 10 wijst een dergelijke verplichting af.
  • Bijna twee derde van de Nederlanders vindt dat mensen met lagere inkomens hulp moeten krijgen om een hoge energierekening te betalen. Huurders in de sociale sector zijn hierover het meest uitgesproken (85%), van de huiseigenaren is 55% het hiermee eens.
  • Ruim driekwart van de Nederlanders is van mening dat de energiebelasting moet worden verlaagd om mensen de financiële ruimte te geven om hun huis duurzamer te maken.

Help mensen bij funderingsproblematiek

  • Op steeds meer plaatsen lopen woningen het risico op scheuren en funderingsschade. Vaak komt dit doordat waterschappen en gemeenten het grondwaterpeil in het belang van de agrarische sector bewust laag houden. Hoewel huiseigenaren niets aan de oorzaak van de funderingsproblemen van hun huis kunnen doen, draaien zij wel op voor alle herstelkosten. Twee derde van de Nederlanders vindt dat herstel van funderingen mede door de overheid moet worden betaald. Driekwart van de huiseigenaren en een ruime meerderheid van de huurders vindt dat de belangen van woningeigenaren zwaarder moeten wegen bij reguleren van het grondwaterpeil.

Verantwoording

Het onderzoek van Vereniging Eigen Huis naar de mening van kiezers op woonthema’s bij de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2023 is gebaseerd op online-onderzoek van het onderzoeksinstituut Kieskompas. Het veldwerk is uitgevoerd tussen 15 en 20 september 2023. De dataverzameling heeft geleid tot een gewogen steekproef van 1988 respondenten. De resultaten zijn gewogen op provincie, geslacht, leeftijd, opleiding en stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021, zodat de uitkomsten op deze kenmerken representatief zijn.

Belangenorganisatie Vereniging Eigen Huis heeft geen politieke kleur en geeft geen stemadvies. De vereniging schreef een woonmanifest voor de komende verkiezingen: www.eigenhuis.nl/verkiezingen

Vereniging Eigen Huis komt op voor de positie van mensen die een eigen huis bezitten en koopstarters op de woningmarkt. De vereniging helpt haar 800.000 individuele leden en VvE’s bij de aankoop, verkoop, verduurzaming en betaalbaarheid van hun woning.

 

Voor meer informatie: Vereniging Eigen Huis Hans André de la Porte Tel. 06-53385925 of 06-46386968 E-mail: pers@eigenhuis.nl

Meer binnen de rubriek Politiek en overheid