VEH ongerust over toekomst zonnepanelen, positief over aandacht woonproblematiek

16 MEI 2024 12:45 | Vereniging Eigen Huis

VEH ongerust over toekomst zonnepanelen, positief over aandacht woonproblematiek

Amersfoort, 16 mei 2024

In het vandaag gepresenteerde hoofdlijnenakkoord staan een aantal beleidskeuzen die gunstig lijken voor huiseigenaren en woningzoekers. Vereniging Eigen Huis heeft zorgen over het schrappen van de salderingsregeling voor zonnepanelen zonder alternatief stimuleringsbeleid. Ook ontbreken maatregelen om de groeiende funderingsproblematiek aan te pakken.

De salderingsregeling voor zonnepanelen zal per 1 januari 2027 abrupt komen te vervallen. Van geleidelijke afbouw of alternatieve stimulerende maatregelen is geen sprake. Vereniging Eigen Huis betreurt dit omdat het een rem zet op het stimuleren van duurzame zonne-energie. Ook zet het een streep door de rekening voor mensen die hebben geïnvesteerd in zonnepanelen, of die overwegen dat te gaan doen. Bovendien biedt het geen garantie dat energieleveranciers stoppen met het doorberekenen van terugleverkosten aan huishoudens met zonnepanelen.

Vereniging Eigen huis is blij dat er geen verplichtingen komen voor huiseigenaren en kopers om hun woning te verduurzamen met een (hybride) warmtepomp, of om het energielabel van woningen binnen een bepaalde tijd te verbeteren (verplichte labelsprong). VEH hecht aan het stimuleren om te verduurzamen in plaats van verplichtingen op te leggen. Mensen houden dan zelf regie over de verduurzaming van hun woning.

De energiebelasting op aardgas wordt stapsgewijs aangepast, wat huishoudens met een gemiddeld verbruik in 2030 een oplopend belastingvoordeel tot €50 oplevert. Voor veel huishoudens kan dit de hoge energielasten enigszins verlichten. De vereniging is tevreden dat er speciale aandacht is voor de hogere energielasten die huishoudens ervaren als zij worden aangesloten op een warmtenet.

De vereniging benadrukt de urgentie om het groeiende probleem van funderingsschade aan te pakken. Hiervoor worden nog geen financiële- of beleidsmaatregelen aangekondigd.

Vereniging Eigen Huis is positief dat het ingezette beleid wordt voortgezet om het woningtekort terug te dringen door de bouwproductie te versnellen en daar jaarlijks 1 miljard voor te budgetteren. Er komt meer ruimte beschikbaar voor grootschalige en kleinschalige (‘straatje erbij’) nieuwbouw. De bouwproductie moet omhoog door het verkorten en versnellen van vergunningsprocedures en het beperken van beroepsmogelijkheden. Ook positief is dat twee derde van de nieuw te bouwen woningen betaalbaar moet worden met de opbrengst van een belasting over de waardestijging van grond (planbatenheffing).

De capaciteit in de bestaande bouw moet beter worden benut door bestaande gebouwen een woonbestemming te geven, door het optoppen van appartementsgebouwen, door het delen en splitsen van woningen makkelijker te maken en door permanent gebruik van recreatiewoningen te gedogen.

Voor huiseigenaren is het belangrijk dat de hypotheekrenteaftrek niet verder wordt afgebouwd en dat de hoogte van de onroerendezaakbelasting (OZB) wordt gemaximeerd. Dit geeft mensen vertrouwen in deze moeilijke tijd.

Vereniging Eigen Huis Hans Andre de la Porte Telefoon: 06-53385925 of 06-46386968 E-mail: pers@eigenhuis.nl

Meer binnen de rubriek Politiek en overheid