Informatiepositie kleine gemeenten vaak niet optimaal

13 FEB 2018 16:00 | Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

De informatiepositie van veel kleine gemeenten is vaak niet optimaal. De belangrijkste oorzaken: gebrek aan capaciteit en knelpunten bij het uitwisselen van informatie. Dit blijkt uit onderzoek dat het CCV vorig jaar deed naar de informatiepositie van 75 kleine gemeenten (<26.000 inwoners) op het gebied van veiligheid. Het CCV maakte deze resultaten vanmiddag bekend.

Onvoldoende informatie-uitwisseling en capaciteitsgebrek

Om beter inzicht te hebben in trends en ontwikkelingen (66%) en om effectief te kunnen handhaven met een klein aantal medewerkers OOV (56%) is een goede informatiepositie onontbeerlijk. Maar meer dan 60% van de gemeenten ondervindt knelpunten in de informatie-uitwisseling tussen gemeentelijke diensten en met ketenpartners. Onduidelijkheden over wat wel en niet is toegestaan weerhoudt veiligheidspartners er vaak van om gegevens met elkaar uit te wisselen. Daarnaast geeft 65% aan dat de capaciteit van de afdeling veiligheid onvoldoende is om een goede informatiepositie te kunnen creëren, omdat het capaciteitsgebrek verdieping in de weg staat.

Aanbevelingen

Om de informatiepositie te kunnen verbeteren, komen uit het onderzoek de volgende aanbevelingen naar voren:

  • Om bewustwording te creëren bij baliemedewerkers, groenbeheerders en boa’s is het belangrijk dat zij met regelmaat getraind worden. Op die manier kunnen ze zichtbare criminaliteit in een vroeg stadium bij de afdeling veiligheid melden.
  • Gegevens van ketenpartners kunnen, met in acht neming van de privacyregels, met behulp van ICT beter worden gecombineerd. Zo krijgen gemeenten inzicht in trends en ontwikkelingen en zijn ze in staat effectief te handhaven.
  • Vaak is er privacytechnisch meer mogelijk dan men denkt. Een interne opleiding of training kan kleine gemeenten helpen.

Download het volledige onderzoek van de website van het CCV. 

Meer binnen de rubriek Arbeidsgezondheid en veilige werkvloer