Nobian en PZEM sluiten een Power Purchase Agreement (PPA) voor Gemini Wind Park

21 DEC 2023 11:15 | Nobian Industrial Chemicals B.V.

Nobian en PZEM sluiten een stroomafnameovereenkomst (Power Purchase Agreement, PPA) voor de afname van elektriciteit uit het Nederlandse offshore wind park Gemini.

>  Nobian zal in 2024 300 GWh hernieuwbare energie afnemen, toenemend tot 500 GWh in 2025. De stroomafnameovereenkomst betreft een equivalent van 10-15% van Nobian’s jaarlijkse elektriciteitsverbruik en vergelijkbaar met het verbruik van 90.000 – 150.000 huishoudens. Een besparing van in totaal meer dan 500.000 ton CO-uitstoot. 

>  De overeenkomst is een belangrijke volgende stap in het realiseren van Nobian’s doelstelling van 100% hernieuwbare energie en CO2-neutraliteit in 2040.

Gemini Wind Park

Het Gemini Wind Park, gelegen in de Nederlandse Noordzee op 85 kilometer van de Groningse kustlijn, is één van Nederlands grootste windparken en is een cruciale bouwsteen in de duurzame energie-infrastructuur. De capaciteit van het totale windpark is 600 MW (150 windturbines met elk een capaciteit van 4 MW), wat goed is voor een jaarlijkse elektriciteitsproductie van ongeveer 2,5 TWh, vergelijkbaar met het verbruik van ongeveer 750.000 huishoudens. Dit is een besparing van 1,5 mln ton CO₂-uitstoot.

Director Energy van Nobian, Johan Hospers: “Deze overeenkomst met PZEM is een belangrijke volgende stap op onze weg naar CO-neutraliteit, met 100% hernieuwbare energie, in 2040. We zetten ons ervoor in om elektriciteit af te nemen daar waar we actief zijn. De duurzame elektriciteit uit het Gemini Wind Park zal worden ingezet in onze zoutproductie en elektrolyse. Deze overeenkomst levert een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van onze producten en energiegebruik, als onderdeel van onze 'Grow Greener Together'-strategie.”

Niels Unger, CEO PZEM: We zijn zeer verheugd over het vertrouwen dat Nobian in PZEM stelt. De productie van elektriciteit uit duurzame energiebronnen neemt snel toe. Wij streven naar een evenwichtige mix van verschillende energiebronnen en zetten in op continue en duurzame groei in onze productie-, leverings- en handelsactiviteiten. Dit realiseren we onder meer door middel van langdurige afnamecontracten, zoals het contract met Nobian”.  

Nobian op weg naar 100% hernieuwbare energie en CO2-neutraliteit

Het afsluiten van de stroomafnameovereenkomst met PZEM is een belangrijke volgende stap voor Nobian in de realisatie van de doelstelling van 100% hernieuwbare energie in 2040. Nobian wil dit onder andere bereiken door de inkoop van groene elektriciteit en door elektrificatie van het productieproces. Eerder dit jaar sloot Nobian al langlopende overeenkomsten met Axpo en Shell en in een consortium met Heineken, Signify en Philips. Vorige maand ondertekende Nobian een inspanningsverklaring met demissionair minister Adriaansens, als onderdeel van de maatwerkafspraken.

Balanceren vraag en aanbod

Exploitant PZEM, de afnemer en programma verantwoordelijke partij van de door Gemini opgewekte stroom, is verantwoordelijk voor het balanceren van de productie van het windpark. PZEM fungeert als de cruciale schakel tussen de vraag naar en het aanbod van hernieuwbare energie. Dit betekent dat ze voortdurend de balans bewaken tussen de hoeveelheid opgewekte energie en de marktvraag. Het is de ambitie van PZEM om productie en consumptie van energie op uur-niveau naadloos op elkaar aan te laten sluiten. 

Meer binnen de rubriek Energie en brandstoffen