Presentatie aanbeveling en routekaart Tokenisering in Nederland

07 OKT 2020 09:10 | 2Tokens

Op 8 oktober zal 2Tokens tijdens een online summit de resultaten en aanbevelingen voor token financiering in Nederland presenteren. Tevens zal de interactieve routekaart worden gepresenteerd waar bedrijven en instellingen terecht kunnen indien zij vragen hebben over de token-economie.

In de afgelopen 1.5 jaar heeft de 2Tokens stichting hard gewerkt aan het realiseren van verschillende tokeniseringsprojecten in Nederland. Dit werd gedaan in samenwerking met verschillende partijen, waaronder banken, ministeries, bedrijven, en instituten. Door middel van ronde-tafel-sessies, use-cases en webinars, heeft 2Tokens de technologie rondom tokenisering in de praktijk proberen te brengen en gedeeld met de wereld. Het succes van de use-cases en de ronde-tafel-sessies biedt inzicht in de potentie en de mogelijkheden voor deze technologie in Nederland en Europa.

“Als bank maken wij een essentieel onderdeel uit van het financiële ecosysteem. 2Tokens stelt ons mede in staat de opkomende mogelijkheden van tokenisering te onderzoeken en te ervaren. Vanuit ABN AMRO Group Innovation zullen we de komende tijd actief use-cases gaan uitwerken.” - Martijn Siebrand Ecosystem Manager Digital Assets ABN AMRO Group Innovation.

Alhoewel het gebruik van tokens terug gaat tot de oudheid, zorgt nieuwe technologie, zoals blockchain, dat de potentie van tokens verhoogd wordt. Token technologie biedt efficiëntere digitale oplossingen voor, onder andere, bestaande financieringsmethodes (bijvoorbeeld crowdfunding, gefractioneerd eigendom) en de opkomst van geheel nieuwe modellen voor financiering en samenwerkingsvormen. Omdat tokens ook programmeerbaar zijn, biedt het nieuwe mogelijkheden voor bedrijven om flexibeler om te gaan met eigendom, stemrecht, dividend, en financiering.

De summit bestaat uit een mix van onderwerpen over tokenization. Zo zullen de bevindingen en aanbevelingen voor het gebruik van tokens in Europa en hoe dit zich verhoudt met de MiCA regelgeving worden gepresenteerd. Daarnaast worden de Token Roadmap (een richtlijn voor het gebruik van tokens in Nederland) en verschillende use cases gepresenteerd. Deelname aan de summit is kostenloos door middel van registratie via de website van 2Tokens .

Over 2Tokens

2Tokens belicht het pad naar Tokenizering in Nederland. De missie van 2Tokens is leveren van een interactieve routekaart met als doel het creëren van eenduidigheid omtrent token financiering. Daarom is 2Tokens een publieke organisatie die gesteund wordt door een diverse community, bestaande uit technologiebedrijven, beleidsmakers, financiële adviseurs, banken, en juridische experts en academici. Het project wordt gesponsord door de Europese Unie en is een opgestart vanuit een samenwerking tussen Blocklab (Haven van Rotterdam), YES!Delft (Incubator, Technische Universiteit Delft), en LIFT- OFF (Open Data Economy) met de ondersteuning van Erasmus Universiteit Rotterdam, het Ministerie van Economische zaken en diverse spelers uit het bedrijfsleven. Onder de vele partners die met 2Tokens werken, zijn bedrijven als Rabobank, ABN AMRO Bank, NxChange, CMS, Dusk Network, EuropeChain, WatsonLaw, DataFloq en de Dutch Blockchain Coalition. De ambitie van 2Tokens is om bewustwording in de samenleving te creëren, relevante discussies te stimuleren en kennis / kunde samen te brengen om de drempels voor tokenisatie te verminderen en de maatschappelijke voordelen te realiseren.

Dit is een origineel bericht van
2Tokens

Meer binnen de rubriek Beleggingen en investeringen