'Ondergrondse waterberging is oplossing voor regenwaterprobleem Den Bosch'

11 JAN 2023 10:56 | Fugro

Dit is een expertquote van Robin Lomulder, senior adviseur hydrologie, Fugro.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Klimaatberekeningen: ruimte nodig voor berging 36 miljoen kuub regenwater voor ‘droge voeten’ in Den Bosch | Meierij | bd.nl 

De gemeente ’s-Hertogenbosch ligt in één van de laagstgelegen gebieden van Zuidoost-Brabant. Het is lastig om daar droge voeten te houden bij hoge waterstanden. Na het hoogwater van 1995, waarbij zelfs de A2 onder water kwam te staan, zijn grote waterbergingsgebieden ingericht om de regio te beschermen. Maar de laatste klimaatscenario’s laten zien dat de kans toeneemt dat omliggende rivieren, zoals de Maas, de Dommel en de Aa extreme hoeveelheden water niet meer kunnen afvoeren in perioden van hevige regenval. Meer waterberging is dus noodzakelijk.

De afgelopen jaren is het plan Hoog Water Den Bosch uitgevoerd en zijn diverse retentiebekken aangelegd. Hierdoor kan overtollig water de omliggende polders instromen. “Om in 2050 een waterveilige regio te hebben is echter vier keer zoveel ruimte nodig. Het is evident dat dit grote gevolgen heeft voor de bouw van toekomstige woningen, bedrijfsgebouwen en overige voorzieningen in de omgeving van Den Bosch,” redeneren samenwerkende partijen zoals lokale waterschappen en omliggende gemeenten.

Ondergrondse waterberging

Dat er alleen maar wordt gekeken naar oplossingen bovengronds is onbegrijpelijk. Er zijn volop mogelijkheden voor ondergrondse berging, zoals bijvoorbeeld infiltratie in diepere lagen van de bodem. Met de juiste kennis van de bodem en de nieuwste meettechnieken kan heel plaatselijk worden bepaald waar het overtollige water kan worden opgeslagen.

Deze dieper gelegen zandlagen liggen als een soort platgeslagen pannenkoeken in de bodem. Water kan zich hierin gemakkelijk horizontaal verspreiden en dat biedt als voordeel dat er heel eenvoudig een vrij grote spaarbuffer van water kan worden gecreëerd. Met ondergrondse opslag kost regenwaterberging bovengronds bijna geen ruimte en gaat het niet ten koste van woningbouw in Den Bosch.

Beregening in droge periodes

In periodes van langdurige droogte, wanneer boeren steeds vaker hinder ondervinden van algehele sproeiverboden, kan dit opgeslagen water ook gemakkelijk worden opgepompt om landbouwgebieden te besproeien of het grondwater op peil te brengen. Dit zorgt zodoende voor aanzienlijk minder schade aan funderingen van gebouwen en het mislukken van oogsten.

Actief waterbeheer

Geo-dataspecialist Fugro kan op lokale schaal de grondlagen in kaart brengen. Met innovatieve technieken kan zeer accuraat worden bepaald waar grote hoeveelheden overtollig (regen)water kunnen worden opgeslagen. Door een intensieve samenwerking tussen agrariërs en lokale waterschappen is een gebiedsgerichte aanpak met actief waterbeheer in de diepere lagen van de bodem de oplossing voor waterberging rondom grote steden.

Meer binnen de rubriek Bouwtechniek