VEH: Voorkom lastenstijging als huizen van het gas af moeten

26 MRT 2024 09:56 | Vereniging Eigen Huis

VEH: Voorkom lastenstijging als huizen van het gas af moeten

 Amersfoort, 26 maart 2023 – Vereniging Eigen Huis (VEH) roept de Tweede Kamer op om ervoor te zorgen dat de woonlasten niet stijgen wanneer bewoners verplicht worden om van aardgas over te stappen op alternatieve verwarmingsbronnen, zoals warmtenetten of warmtepompen. Deze oproep komt voorafgaand aan het debat op 27 maart over het wetsvoorstel dat gemeenten de bevoegdheid geeft om woningen van het aardgasnet af te sluiten.

Het wetsvoorstel houdt onvoldoende rekening met de financiële impact op huishoudens wanneer zij worden aangesloten op een alternatieve warmtebron. Woonlastenneutraliteit moet daarbij het uitgangspunt zijn, benadrukt de vereniging. De belofte van het Klimaatakkoord om de woonlasten gelijk te houden of te verlagen na de overstap van aardgas wordt met dit wetsvoorstel losgelaten, waardoor huishoudens mogelijk met hogere maandlasten te maken krijgen.

Cindy Kremer, directeur van Vereniging Eigen Huis: "Het principe van woonlastenneutraliteit moet worden nagekomen, met name voor bewoners die al financieel krap zitten. Het is onduidelijk wat de term 'betaalbaarheid' in het wetsvoorstel precies inhoudt, waardoor er een risico ontstaat voor deze huishoudens."

De Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (WGIW) geeft gemeenten de mogelijkheid om woningen van het gas af te sluiten, ook als er bewoners zijn die daar niet mee instemmen. Hiermee wil de politiek voorkomen dat het gasnetwerk in een wijk voor een of enkele bewoners in stand moet worden gehouden.

Betaalbaarheid en consumentenbescherming cruciaal

In aanloop naar het Tweede Kamerdebat heeft VEH representatief onderzoek laten uitvoeren onder 1.000 woningeigenaren. Hieruit blijkt dat een meerderheid (58%) positief staat tegenover het streven om CO2-uitstoot te verminderen, en dat 42% positief is over de beslissing om van aardgas over te stappen. Twee derde van de respondenten benadrukt het belang van woonlastenneutraliteit bij verduurzamingsmaatregelen. Kremer: "Het onderzoek toont aan dat veel woningeigenaren voorstander zijn van verduurzaming, maar ook dat betaalbaarheid en consumentenbescherming cruciaal zijn voor het draagvlak."

Ondersteuning voor kwetsbare huishoudens

Volgens het wetsvoorstel dienen gemeenten bewoners een termijn van minimaal 8 jaar te geven om van het gas af te gaan. Bewoners die de noodzakelijke verduurzamingsmaatregelen vanwege bijvoorbeeld ziekte, ouderdom of persoonlijke omstandigheden niet tijdig kunnen treffen, mogen niet in de steek worden gelaten. Vereniging Eigen Huis pleit voor een oplossing waarbij bewoners praktisch en/of financieel ondersteund en in uitzonderlijke situaties uitstel krijgen, zodat ze zo snel mogelijk van het gas af kunnen.

 

Voor meer informatie Vereniging Eigen Huis Hans André de la Porte Telefoon 06-53385925 of 06-46386968 Email: pers@eigenhuis.nl

Meer binnen de rubriek Politiek en overheid