Persuitnodiging over successen en mislukkingen in publiek-private samenwerking

31 MRT 2023 11:20 | Stichting Samenwerkend Nederland

Mede namens Frits Huffnagel en Hans Biesheuvel (leden van de Raad van Advies) nodigen wij geïnteresseerden uit voor de online persbijeenkomst van de stichting Samenwerkend Nederland op woensdag 5 april 2023 van 10.00 tot 11.00 uur.

Tijdens de persbijeenkomst worden door de onafhankelijk dagvoorzitters vragen beantwoord en worden ontwikkelingen, signalen en trends gemeld die zijn opgepikt uit de publiek-private branchebijeenkomsten die zeer recent onder hun leiding zijn gehouden over:

1.       Versnelling van duurzaamheidsbeleid en energietransitie;

2.       Verbetering van gemeentelijke bedrijfsvoering en publieksdienstverlening;

3.       Modernisering van onderwijshuisvesting;

Degenen die de mail met link naar de online zaal (via Zoom) willen ontvangen, wordt verzocht een mail te sturen naar secretariaat@samenwerkendnederland.nl

Meer binnen de rubriek Arbeidsmarkt en ondernemen