Onuitvoerbare wetten versterken personeelstekort en vertragen bouw

13 NOV 2023 09:00 | Stichting Samenwerkend Nederland

Samenwerkend Nederland signaleert uitvoeringsproblemen tijdens branche-overleggen

SOEST, 13 november 2023 – Haagse wetten en regels die op de werkvloer en in de praktijk moeilijk uitvoerbaar zijn, zorgen in steeds meer branches en sectoren voor problemen. Zorgverleners kampen met personeelstekorten, maar mogen geen vluchtelingen aannemen. Sociale diensten mogen niet experimenteren om werklozen aan een baan te helpen. En inspraakbijeenkomsten werken vaak averechts, waardoor bouwprojecten door bezwaren alsnog vertraging oplopen.

Dat signaleert Stichting Samenwerkend Nederland (SNL) na publiek-private branchebijeenkomsten in de sectoren zorg, re-integratie en bouw. Het samenwerkingsplatform voor overheid en markt organiseert sinds 2002 marktconsultaties, brancheplatforms en besloten publiek-private overlegbijeenkomsten waar ambtenaren en ondernemers uit een groot aantal branches samen aan tafel zitten. Tijdens die bijeenkomsten signaleert SNL trends in het openbaar bestuur, in het maatschappelijk middenveld en in het bedrijfsleven.

Ook komen geregeld uitvoeringsproblemen van landelijke wetten bij lokale overheden en ondernemers aan het licht, waar politiek Den Haag onvoldoende rekening mee blijkt te hebben houden. ,,Mensen geven daar aan: dit steekt ons. Allemaal lopen ze tegen hetzelfde probleem aan, namelijk onuitvoerbare wetten. Ambtenaren klagen dat hun werk hierdoor een mission-impossible wordt. Ondernemers klagen op hun beurt dat gemeenten door diezelfde onwerkbare wetten traag en stroperig overkomen in hun communicatie met de samenleving en met de markt”, zegt woordvoerder Frank Woreel van SNL.

De afgelopen bijeenkomsten hebben in drie branches knelpunten aan het licht gebracht. Omdat de programma’s van de politieke partijen in aanloop naar de verkiezingen op 22 november weinig tot geen perspectief geven voor verbetering van onwerkbare wetten, trekt SNL zelf aan de bel.

Werkgevers, re-integratiebedrijven en ambtenaren van sociale diensten klagen dat de Participatiewet experimenteren onmogelijk maakt. Zo kunnen groepen mensen uit de bijstand die bijscholing nodig hebben niet apart als doelgroep geselecteerd worden om een gezamenlijk traject naar een baan te volgen. Zo kunnen ambtenaren geen maatwerk aan werkzoekenden en werkgevers bieden. ,,Dat komt omdat volgens de wet iedereen gelijke kansen moet hebben. Ambtenaren van de werkvloer willen mensen aan het werk helpen, maar zeggen ons dat hun werk op deze manier onuitvoerbaar wordt”, zegt Woreel.

In de thuiszorg kampen ondernemers met een groot personeelstekort. Daarom willen ze graag vluchtelingen en andere nieuwkomers in dienst nemen, maar dat mag vaak niet vanwege allerlei inburgeringsvereisten. Ook mogen Oekraïense vluchtelingen wel werken, maar niet als zzp’er. Woreel: ,,Het personeelstekort wordt de komende jaren steeds groter dus zeggen ondernemers: geef nou eindelijk eens toestemming. Maar gemeenten bewegen niet snel genoeg mee.”

Met de Omgevingswet op komst moeten projectontwikkelaars, bouwers en gemeenten in een vroeg stadium burgers betrekken bij bouwprojecten. Deze zogeheten burgerparticipatie komt echter maar moeizaam van de grond. Volgens ondernemers wordt er nauwelijks naar hen geluisterd en lijken veel gemeenten dit alleen voor de vorm te doen. ,,Inspraakavonden van gemeenten ontaarden nogal eens in Poolse landdagen of zijn slechts ingeslapen en suffige bijeenkomsten, klagen ondernemers. Mensen gaan soms bozer weg dan ze binnenkomen en schieten alsnog in de juridische stand”, zegt Woreel. “Dat leidt dan tot bezwaren en rechtszaken, waardoor bouwprojecten alleen maar meer vertraging oplopen.”,

SNL deelt de branche-updates middels een podcast. Die is te beluisteren via: https://samenwerkendnederland.nl/samenwerkingsplatform-voor-overheid-en-markt/

EINDE PERSBERICHT

 

Over SNL:

·      Stichting Samenwerkend Nederland (SNL) is een moderne en geheel vraag-georiënteerde belangenorganisatie voor de ondernemer van nu.

·      De organisatie is toegankelijk voor iedereen die ondernemer is of die interesse heeft in ondernemers of die het ondernemerschap een warm hart toedraagt. Iedereen is welkom om deel te nemen aan het netwerk en om dus een mening te geven over overheidsbeleid. En om het ondernemersbelang en -geluid te laten horen op plekken waar beleid wordt gemaakt.

·      SNL fungeert tevens als samenwerkingsplatform voor overheid en markt. Daarom zijn alle ondernemers en ambtenaren welkom om deel te nemen aan marktconsultaties en publiek-private branchebijeenkomsten in de eigen branche. Tijdens die bijeenkomsten signaleert en agendeert SNL actuele ondernemersproblemen en betrekt zij de overheid bij de oplossing ervan.

·      Tijdens het publiek-private brancheoverleg steekt SNL de thermometer in de branches en ziet zij trends in het openbaar bestuur, in het maatschappelijk middenveld en in het bedrijfsleven.

Meer binnen de rubriek Politiek en overheid