Nederland krijgt er honderdduizenden jonge palingen bij

21 MEI 2021 12:51 | Stichting DUPAN

In Nederland worden op woensdag 26 mei rond de 500.000 jonge palingen uitgezet. Het gaat hierbij om een herbevolking in opdracht van het ministerie van LNV om de Nederlandse palingstand te vergroten, als onderdeel van het Europese herstelprogramma. Een van de uitzetlocaties betreft de Kromme Mijdrecht in De Hoef, tussen Mijdrecht en Uithoorn. Stichting DUPAN nodigt u uit om hierbij aanwezig te zijn, tussen 15.00 en 16.30 uur.

De palingstand toont voorzichtige tekenen van herstel sinds 2011, na de inwerkingtreding van de Europese Aalverordening. De uitzet van grote hoeveelheden jonge palingen draagt daar vermoedelijk aan bij. Sinds 2011 stijgt de aanwas van jonge paling aan de Europese kusten (ICES-rapport 2019), na decennia van achteruitgang. Omdat de Europese kusten ondoordringbaar zijn voor de 1,5 miljard jonge palingen die naar schatting aankomen, wordt een deel opgevangen en verdeeld over heel Europa. 

De jonge palingen die woensdag in Nederland worden uitgezet, komen vanuit een Nederlandse kwekerij waar ze enkele maanden in quarantaine zijn geweest om aan te sterken. Ze worden dan pootaal genoemd. De jongen begonnen hun leven echter in de riviermondingen van Frankrijk als geheel doorzichtige glasaaljes, nadat ze 6.000 kilometer verderop in de Sargassozee (Bermudadriehoek) werden geboren. 

Voorafgaand aan de uitzet worden monsters van de duidenden jonge palingen geteld, gewogen en gecontroleerd op gezondheid/ kwaliteit.

U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. U kunt getuige zijn van de controles aan wal. Woordvoerders van Stichting DUPAN zijn aanwezig. Het uitzetten door de beroepsvissers, van de duizenden krioelende jonge palingen, kan goed in beeld kan worden gebracht.

De uitzet van de jonge palingen is op woensdag 26 mei, om 15:15 uur, in De Hoef, tussen Mijdrecht en Uithoorn. 

15:15uur Uitladen pootaal, tellen, wegen, controleren

15.:30 uur Uitzet van de pootaal vanaf bootjes nabij de wal 

16:30 Einde programma 

Adres: De Hoef, Oostzijde 1, 1426 AD De Hoef. 

Parkeren op het TOP Pondskoekersluis (Toeristisch Overstap Punt).

Herbevolking met rond de 3 miljoen jonge palingen in Nederland

Dit voorjaar worden er op verschillende plaatsen in Nederland jonge palingen uitgezet. Naar verwachting zullen rond de 3 miljoen jonge palingen de natuur versterken. Bij deze aantallen wordt in veel uitzetgebieden de maximale hoeveelheid voor herbevolking bereikt (meer paling kan in die gebieden niet leven). De uitzetgebieden zijn geselecteerd door de overheid. 

Wanneer de jongen tot volwassen palingen (zogenaamde schieralen) zijn uitgegroeid, kunnen ze vanuit de geselecteerde gebieden vrijuit naar de Atlantische Oceaan zwemmen om in de Sargassozee voor nageslacht te zorgen, dat vervolgens na een tot twee jaar weer aan de Europese kusten wordt verwacht.

Betrokken instanties

Deze uitzet wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van LNV. Voor de aankoop van glas- en pootaal is steun verleend vanuit het Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij. 

AANMELDEN Wilt u de uitzet op 26 mei bijwonen, of wilt u meer informatie, meld u dan aan, of neem contact op met Norbert Jeronimus. E-mail njeronimus@dupan.nl, of tel. 06 539 539 59. Corona-regelgeving Uiteraard dragen wij zorg voor naleving van de Corona-regelgeving van de overheid. Wij hanteren het volgende protocol: - Aanmelding vooraf - 1,5 meterafstand tussen aanwezigen - Geen handen schudden Stichting DUPAN en het ESF-fonds Het project wordt medegefinancierd door het Eel Stewardship Fund (ESF®) en gecoördineerd door Stichting DUPAN. In deze stichting werken palingkwekers, palingvissers en palinghandelaren samen om het herstel van de palingstand in Nederland te bevorderen. Naast het herbevolken van Nederlandse wateren met jonge paling, investeert de stichting vanuit het ESF-fonds in het over de dijk helpen van geslachtsrijpe paling en in gericht wetenschappelijk onderzoek.

Dit is een origineel bericht van Stichting DUPAN

Meer binnen deze rubriek