Het CCV: Vernieuwde Veiligheidseffectrapportage nu beschikbaar in clickable pdf

26 JAN 2023 11:33 | Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

De Veiligheidseffectrapportage (VER) van het CCV is vernieuwd en vanaf nu beschikbaar in een handige clickable pdf. De VER bestaat uit een gestructureerd en transparant stappenplan, zodat in een vroeg stadium nagedacht wordt over sociale veiligheid in bouw- of renovatieprojecten. Zo kunnen tijdig passende maatregelen of goede alternatieven worden voorgesteld. “Dat kan veel onnodige vertraging en hoge kosten voorkomen in het verdere traject. En het zorgt voor meer sociale veiligheid, nadat het project is gerealiseerd”, aldus CCV-adviseur en medeauteur Lilian Tieman.

Denk op tijd na over sociale veiligheid

Een VER kan bij elk bouw- of verbouwproject worden uitgevoerd. De focus ligt meer op projecten die complexer zijn en op projecten die gevoelig liggen bij omwonenden. Bijvoorbeeld de komst van een dak- en thuislozenopvang in de wijk, een evenementenlocatie bij woningen en een hangplek voor jongeren in hun buurt, vaak in combinatie met herstructurering. In de VER komen verschillende vormen van veiligheid, criminaliteit en overlast aan bod. Bij het ontwerpen of aanpassen van een omgeving wordt gekeken naar zichtbaarheid, eenduidigheid, toegankelijkheid en aantrekkelijkheid. Met als doel dat de mensen er graag willen komen.

Voordelen uit de praktijk

Voorop staat dat de omgeving zo veilig mogelijk ontworpen is en dat onnodig beheer achteraf beperkt kan worden of niet nodig is. Daarnaast is het vaak esthe­tisch mooier om sociale veiligheid in het ontwerp mee te nemen. Denk aan toegangsbarrières die al vanaf het begin in het ontwerp worden meegenomen en daardoor passen bij het gebouw of de omgeving. Een veilige omgeving, een aangename openbare ruimte en een positief imago van de buurt of locatie verhogen vaak de gebruikswaarde en de economische waarde van een gebouw, voorziening of plek.

Voorkomen vertraging

Een VER kan ook veel onnodige vertraging voorkomen. Het op tijd onderkennen en bespreken van tegenstrijdige belangen zorgt voor een afgewogen en ‘inherent’ veiliger ontwerp. Hierdoor doorlopen plannen sneller de inspraakprocedure en kunnen ze rekenen op meer draagvlak. Zo worden met een VER achteraf kosten bespaard. Het is bijna altijd goedkoper, mooier en efficiënter om in een vroeg stadium de risico’s te onderkennen en veiligheidsmaatregelen te verwerken in het ontwerp.

Plezierigere samenwerking

In de praktijk blijkt dat door het VER-proces betere afspraken worden gemaakt over de samenwerking en de verantwoordelijkheden. Hierdoor weten betrokken partijen elkaar beter te vinden. Door het uitvoeren van een VER ontstaat al vroeg in het proces een gestructureerde veiligheidsdialoog en wordt een gemeenschappelijke taal ontwikkeld.

De VER is interessant voor stedenbouwkundigen, (landschaps)architecten, ontwerpers openbare ruimte, projectontwikkelaars, functionarissen van de afdelingen ruimtelijke ordening, verlichting, veiligheid, verkeer, groen, sport, beheer, economie, vastgoed en welzijn (of vergelijkbare termen), woningbouwcorporaties en vervoersmaatschappijen. De VER staat op www.hetccv.nl/ver.

Voorkant veiligheidseffectrapportage

Meer binnen de rubriek Woningmarkt en vastgoed