'Kinderspel bedreigd door minder speeltuinen'

31 OKT 2023 12:43 | VeiligheidNL

Dit is een expertquote van Zeina Bassa-Dafesh, Consultant kinderveiligheid, VeiligheidNL

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Kwart speeltuinen dreigt binnen vijf jaar te verdwijnen: ‘Worden tegengewerkt’ | Binnenland | AD.nl

Uit recent onderzoek van Jantje Beton blijkt dat 27 procent van de georganiseerde speeltuinen de komende jaren ernstig in de problemen komt. Dit komt voornamelijk door een tekort aan vrijwilligers (78 procent). VeiligheidNL vindt dit een zorgelijke ontwikkeling. Buiten spelen is bij uitstek de manier voor kinderen om te ontdekken, hun grenzen te verleggen en te leren omgaan met risico's.

Avontuurlijke speelplekken is en blijft nodig als tegenhanger van onze maatschappij, die juist erg risicomijdend is ingesteld. Deze plekken helpen kinderen weer zelf risico’s te ervaren. Hierdoor leren kinderen risico’s in te schatten en ermee om te gaan. Ze hebben dit nodig om zelfstandig en veerkrachtig te worden. Hierdoor leren ze hoe ze in de rest van hun leven met tegenslagen om kunnen gaan.

Daarnaast zijn speelplekken ontmoetingsplekken voor kinderen en ouders. Dit stimuleert hen om naar buiten te gaan. Ouders zijn op zoek naar speeltuinen waar hun kinderen vrij en veilig kunnen spelen.

Het is van groot belang dat gemeenten blijven investeren in avontuurlijke speelplekken voor onze kinderen. Ze vormen een essentieel onderdeel van een gezonde en actieve kindertijd.

Meer binnen de rubriek Algemeen nieuws