'Behoud salderingsregeling blokkeert stimulans voor slim energiegebruik'

22 MRT 2024 11:11 | Sessy

De recente beslissing van de Eerste Kamer om de afbouw van de salderingsregeling op te schorten, heeft een belangrijk debat in de Nederlandse energietransitie blootgelegd. Deze keuze benadrukt het dilemma van het stimuleren van groene energie tegenover het voorkomen van netcongestie. Om de toekomst van duurzame energie en het elektriciteitsnet in Nederland veilig te stellen, is een goed doordachte aanpak nodig. 

De salderingsregeling, als stimulator voor zonnepanelen ontworpen, heeft geresulteerd in een wereldwijde toppositie voor Nederland op het gebied van zonnepanelen op woningen. Het afbouwen van deze regeling riep in de Eerste Kamer vragen op over de terugverdientijd voor particulieren en de potentiële rem op nieuwe investeringen in zonne-energie. Het aspect van ongewenste tweede orde-effecten: netcongestie en onbalans heeft de beslissing tot behoud van de regeling niet kunnen keren.  

In de context van de energietransitie spelen thuisbatterijen en andere slimme technologieën een cruciale rol. Door het slim inzetten van thuisbatterijen en het eigengebruik te stimuleren kan de belasting op het stroomnet verminderd worden, door op piekmomenten energie op te slaan in plaats van deze terug te leveren aan het net. Dit kan bijdragen aan het oplossen van netcongestie zonder ingrijpende infrastructuurwijzigingen. 

De overheid wordt uitgedaagd om de salderingsregeling zodanig te herzien dat deze zowel groene energie bevordert als de stabiliteit van het net ondersteunt. Subsidies voor duurzame technologieën en het stimuleren van slim energiegebruik kunnen effectieve maatregelen zijn. Een succesvolle energietransitie vereist een evenwichtige aanpak, waarbij economische en ecologische belangen samen gaan met een visie op de lange termijn. 

Blijf op de hoogte binnen deze rubriek
Andere persberichten of expertquotes van deze organisatie:

Dit is een origineel bericht van Sessy

Ga naar alle berichten van deze organisatie.

Meer binnen de rubriek Energie en brandstoffen