Analyse verkiezingsprogramma’s MVO Nederland: duurzame ondernemers missen concrete doelen

26 OKT 2023 10:00 | MVO Nederland

Utrecht, donderdag 26 oktober 2023 – Veel politieke partijen zijn in hun verkiezingsprogramma’s niet concreet genoeg over welke doelen en maatregelen ze willen nemen voor een duurzame economie. Dit blijkt uit een uitgebreide analyse van MVO Nederland, het bedrijvennetwerk van duurzame ondernemers. Er zijn zestien programma’s geanalyseerd en langs de duurzame meetlat gelegd op basis van de zeven thema’s van de nieuwe economie. “We zien dat veel partijen duurzaamheid wel benoemen, maar het ontbreekt aan langetermijndoelen, maatregelen en wetten. Terwijl die zo belangrijk zijn voor duurzame ondernemers”, zegt Wouter Scheepens, interim directeur-bestuurder van MVO Nederland.  

De aandacht van partijen voor duurzaam ondernemen loopt flink uiteen. MVO Nederland ziet dat ongeveer een derde van de partijen ambitieuze doelen stelt en dit uitwerkt met concrete maatregelen. Nog eens een derde benoemt het belang van bijvoorbeeld herstel van biodiversiteit of minder grondstoffengebruik, maar hangt daar geen concrete maatregelen aan. De rest van de partijen biedt überhaupt geen aandacht aan het thema, of slechts in zeer beperkte mate. Dit laat de enorme versnippering van het politieke landschap zien. 

Langetermijnperspectief hard nodig 

“Duurzame ondernemers hebben juist nu behoefte aan toekomstperspectief. Perspectief dat vooral voortkomt uit heldere eisen van de overheid. Wat kan een ondernemer verwachten aan financiële ondersteuning? Welke wet- en regelgeving komt eraan?”, zegt Scheepens. “Er zijn partijen die wél duidelijk worden. Maar als we de peilingen mogen geloven zit een meerderheid voor die partijen er nog niet in. En dus dreigt de grootste nachtmerrie voor duurzame ondernemers waarheid te worden: een coalitieakkoord vol mooie woorden maar zonder langetermijnperspectief, kaders en doelen. Zo wordt duurzaam ondernemen nooit de standaard.” 

Over de analyse  

De analyse van MVO Nederland geeft inzicht in hoe de politieke partijen scoren op zeven thema’s van de nieuwe economie: nieuwe rijkdom, echte prijzen, transparante ketens, inclusief ondernemen, groene energie, biodiversiteit en circulaire economie. Deze thema’s gebruikt MVO Nederland ook voor de Nieuwe Economie Index (NEx), het jaarlijkse onderzoek naar de duurzaamheid van de economie. Er is in de verkiezingsprogramma’s specifiek gekeken naar drie vragen: richten de duurzame ambities van een partij zich op ondernemers, noemt de partij concrete maatregelen, en schuift het maatregelen niet af op de Europese politiek? 

MVO Nederland benadrukt dat het onderzoek geen stemadvies is. Het is vooral bedoeld voor duurzame ondernemers, zodat zij eenvoudiger na kunnen gaan bij welke partij ze moeten zijn voor de thema’s die zij belangrijk vinden. De volledige analyse is te vinden op de website van MVO Nederland.  

MVO Nederland stuurt de transitie naar een duurzame economie met het grootste duurzame bedrijvennetwerk van Nederland. Die transitie vraagt om verandering van het huidige systeem. Het bedrijfsleven is als geen ander in staat om snel en goed in te spelen op veranderende omstandigheden. En dus geloven wij dat we samen met hen het snelste en de beste resultaten bereiken door in relevante sectoren coalities te bouwen van bedrijven die willen versnellen. MVO Nederland werkt dagelijks met haar netwerk van 2.000 bedrijven aan de transities in de agrifood, bouw, chemie, textiel, zorg, water en infra aan de nieuwe economie. Het doel is om in 2025 minimaal twintig procent van de Nederlandse economie omgaat in de duurzame economie, die gestoeld is op meer dan alleen financiële waarden en draait binnen de grenzen van de planeet en maatschappij. Alleen zo kunnen we het tij keren. Meer informatie: www.mvonederland.nl.

Meer binnen de rubriek Politiek en overheid