Politieke innovatie Meer Directe Democratie presenteert zich voor EU-verkiezingen.

07 MEI 2024 05:30 | Europees Parlement

Meer Directe Democratie is een platform voor onafhankelijke volksvertegenwoordigers zonder partijprogramma en partijdiscipline.

Een alternatief voor een conventionele politieke partij met een partijprogramma. In principe kan elke Nederlander boven de achttien via MDD zich verkiesbaar stellen voor de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, de Eerste Kamer, de Gemeente Raad of zoals nu het geval is voor de verkiezingen van 6 juni: voor het Europees Parlement.

MDD doet mee met de Europese verkiezingen op 6 juni met kandidaten die ervaring hebben met wet- en regelgeving, doordat ze er door getroffen zijn of gedwongen zijn er mee te moeten werken.

MDD is voor samenwerking binnen EU-verband maar tegen overregulering met te weinig oog voor de praktijk.

De vijf onafhankelijke vrouwelijke kandidaten voor MDD -onder aanvoering van lijsttrekker en initiatiefnemer Dorien Rookmaker- brengen ieder hun eigen persoonlijke speerpunten, een eigen invalshoek en politieke overtuiging mee. Hoewel MDD wel selecteert op geschiktheid van kandidaten bepalen kandidaten zelf hoe ze denken, wat ze zeggen en waarvoor ze stemmen.

Onze kandidaten:

Hester Bais zal o.a. strijden voor een rechtvaardig financieel systeem, Simone van Breda zal zich o.a. inzetten voor meer betrokkenheid van burgers bij de totstandkoming van wetgeving.  Paula Bouwer zal zich gaan toeleggen op het bestrijden van machtsmisbruik door overheden en de bescherming van burgers bij dataverzameling en het gebruik van algoritmes. Afryea Uiterloo wil de geldstromen van de EU inzichtelijk maken met als doel verspilling tegen te gaan en verantwoording te verhogen. En Dorien Rookmaker zal zich gaan inzetten voor een goed bestuur, immigratie en betere, praktische wetgeving.

Doordat onze kandidaten alleen verantwoording aan de kiezers afleggen en de partij geen zeggenschap heeft over de standpunten van de kandidaten hoopt MDD een bijdrage te kunnen leveren aan het open debat, verhogen van de betrokkenheid van kiezers bij de politiek en verbetering van de besluitvorming.

“MDD, Praktische politiek met een hart”

We komen graag met je in contact!

Voor meer informatie:

www.meerdirectedemocratie.nl

MDD lijst 14

Meer binnen de rubriek Politiek en overheid