'Het klimaatschadefonds mag geen loze belofte blijven'

30 NOV 2023 15:55 | CARE Nederland
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Rosa van Driel

Aanleiding:
Klimaattop COP28 in Dubai (t/m 12-12)

Vandaag markeert een cruciale dag voor klimaatrechtvaardigheid. Op de eerste dag van COP28 zijn de landen akkoord gegaan met de operationalisering van het langverwachte fonds voor klimaatschade (Loss and Damage). Hoewel dit een stap vooruit is waar klimaatkwetsbare landen, activisten, en maatschappelijke organisaties al ruim 30 jaar voor pleiten, is het niet het eindpunt van onze strijd.  

Helaas zijn er nog veel tekortkomingen: historische vervuilers ontlopen verantwoordelijkheid, er is geen duidelijk plan voor het bijeenbrengen van de benodigde financiële middelen en het waarborgen van principes van mensenrechten. De Wereldbank zal als tijdelijke gastheer voor het Fonds fungeren als zij in staat zijn te voldoen aan een reeks cruciale criteria om rechtvaardigheid te waarborgen. We zullen dit nauwlettend volgen, aangezien deze principes ver afstaan van de gebruikelijke werkwijze van de Wereldbank. 

Onze boodschap blijft duidelijk, ook in Dubai: het klimaatschadefonds mag geen loze belofte blijven. We rekenen erop dat overheden die verantwoordelijk zijn voor de klimaatcrisis en de capaciteit hebben, met historische vervuilers voorop, om tijdens COP28 aanzienlijke financiële toezeggingen te doen voor het fonds. 

Financiële toezeggingen mogen niet neerkomen op het beroven van de een om de ander te betalen: de financiering moet bestaan uit nieuwe en aanvullende middelen. COP28 moet tevens een helder pad uitzetten naar innovatieve financieringsbronnen voor klimaatfinanciering, gebaseerd op het principe dat de vervuiler betaalt, zoals een belasting op de fossiele brandstofindustrie, een frequent flyer-heffing, een belasting op internationale scheepsbrandstof en een mondiale vermogensbelasting. Ook moet COP28 zich inzetten voor een snelle, volledige en eerlijke uitfasering van fossiele brandstoffen.  

 

Meer binnen de rubriek Klimaat, milieu en duurzaamheid