JTF-subsidie voor Brightlands Circular Space

17 APR 2024 10:28 | Brightlands Circular Space

Bouw demonstratiefaciliteit voor circulaire plastics start in het najaar

Brightlands Circular Space ontvangt een subsidie van 5 mln. Euro uit het Europese Just Transition Fonds (JTF) voor een sorteerinstallatie als onderdeel van de volledig circulaire demonstratiefaciliteit voor plastics op Brightlands Chemelot Campus in Sittard-Geleen. Dat heeft Stimulus, de organisatie die het JTF-programma voor Zuid-Nederland, waaronder dat van de Provincie Limburg, namens de Ministeries van Economische Zaken en Klimaat Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitvoert, bekendgemaakt. Samen met een bijdrage van de Brightlands Circular Space consortium partners, is hiermee de financiering voor een ultramoderne installatie om ingezameld plastic afval beter en efficiënter te sorteren gerealiseerd. De bouw van 's werelds eerste volledig circulaire, open toegankelijke demonstratiefaciliteit voor plastics start voor het einde van dit jaar en is in 2026 gereed.

Brightlands Circular Space

Brightlands Circular Space is een samenwerking tussen Brightlands Chemelot Campus, Maastricht University en TNO. Het initiatief richt zich op systeem integrale samenwerking, design en re-design, nieuwe verdienmodellen, geavanceerde faciliteiten en recycling-technologieën om de grondstoffen-cirkel te sluiten en afval te hergebruiken als grondstof voor nieuwe producten. De demonstratie faciliteit dient als een internationaal knooppunt voor wetenschappelijk en toegepast onderzoek om samen te werken aan circulaire plastics op pre-industriële schaal met gebruik van industriële equipment. Voor de realisatie van een belangrijk deel hiervan, heeft Brightlands Circular Space in November 2023 een subsidie van het Nationaal Groeifonds toegekend gekregen.

Essentiele stap

De demonstratiefaciliteit bestaat in totaal uit 4 verschillende maar onlosmakelijk verbonden faciliteiten, samen ter grootte van acht voetbalvelden: het House for Circular co-creation, de Skid, pilot en demonstratie faciliteit, de Polymer Processing faciliteit en de Plastic Waste Preprocessing faciliteit.

Met de verkregen JTF- subsidie voor een geavanceerde sorteerinstallatie kan de laatstgenoemde faciliteit gerealiseerd worden. Een essentieel onderdeel van het proces om te komen tot volledig circulaire plastics. Het beter en efficiënter sorteren van ingezameld plastic is de eerste stap naar hergebruik van materialen en daarmee vermindering van de CO2 uitstoot. Veel huishoudelijk afval is niet geschikt voor hergebruik, omdat het te vervuild is. Het bevat bijvoorbeeld stukjes ijzer of voedselresten. Mede daarom eindigt maar liefst 70 procent van het ingezamelde plastic afval in Europa in de verbrandingsoven. Dat moet snel anders. De sorteerinstallatie van Brightlands Circular Space zal mede op basis van analyse en gebruik van grote hoeveelheden data - oftewel machine learning - het sorteren van ingezameld plastic afval verder perfectioneren.

 Just Transition Fund

Het JTF is een Europees fonds dat zorgt voor een rechtvaardige transitie en draagt bij aan de overgang naar een klimaatneutraal Europa. Het is onder andere bedoeld voor productieve investeringen in onderzoek en innovatie van de regionale economie.

“Als stuurgroep zijn we uiteraard bijzonder blij met deze JTF-toekenning. Ons uiteindelijke doel is om vanuit huishoudelijk afval kwalitatief hoogwaardige recyclebare voedselverpakkingen te maken, De bijdrage van het JTF-Fund is een nieuwe en essentiële stap in de ontwikkeling van Brightlands Circular Space om dit doel te bereiken. Het is bovendien een vervolgstap in de uitbouw van het ecosysteem van Brightlands Chemelot Campus en de ambitie om wereldwijd leidend te zijn op het gebied van circulaire materialen en duurzame chemie. Voor het einde van het jaar starten we met de bouw. We ontmoeten veel enthousiasme van zowel publieke als private stakeholders in de regio en daarbuiten om deel uit te maken van onze expeditie en samen op te trekken. Dat geeft veel vertrouwen. Brightlands Circular Space kan daarmee een belangrijke rol spelen op weg naar een circulaire economie”.

- Lia Voermans, voorzitter Stuurgroep Brightlands Circular Space

Info voor pers. Voor meer informatie over Brightlands Circular Space kunt u contact opnemen met Maurice Olivers, manager PR Brightlands Circular Space via +31621810099 of maurice.olivers@brightlands.com Brightlands Chemelot Campus Op Brightlands Chemelot Campus draait alles om innovatie en groei. Of het nu gaat om de ontwikkeling van hoogwaardige materialen, duurzame processen of biomedische innovaties, deze dynamische gemeenschap werkt aan oplossingen die bijdragen aan een duurzamere wereld. De campus en het aangrenzende Chemelot industriepark vormen één groot laboratorium waar de slimste, hooggekwalificeerde universitaire experts en het bedrijfsleven samenwerken. De campus in Sittard-Geleen maakt deel uit van Brightlands, een open innovatiegemeenschap bestaande uit vier campussen die werken aan de grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en gezondheid. Brightlands Chemelot Campus is een initiatief van de Provincie Limburg, Universiteit Maastricht en DSM. (www.brightlands.com/brightlands-chemelot-campus). Universiteit Maastricht Wij zijn dé Europese universiteit van Nederland; met regionale samenwerkingen en oplossingen dragen wij bij aan maatschappelijke uitdagingen, met een focus op de Sustainable Development Goals (SDG’s). Onze inclusieve en inspirerende academische gemeenschap ambieert open en toegankelijk te zijn voor iedereen. Als campus-gebaseerde universiteit en onderwijsvernieuwer, verrijken we Probleemgestuurd Onderwijs (PGO) met technologie om professionals met een mondiale basis en oriëntatie op te leiden (www.maastrichtuniversity.nl). TNO TNO is de grootste onafhankelijke onderzoeksorganisatie van Nederland. TNO richt zich op het vinden van innovatieve oplossingen voor de grote maatschappelijke vraagstukken, zoals veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en digitalisering. We vergroten de R&D en innovatiekracht van het bedrijfsleven en versterken het verdienvermogen van Nederland. Zowel het MKB als grote ondernemingen. Daarnaast ondersteunt TNO overheden met onderzoek, advies en innovatie bij het formuleren en uitvoeren van beleid Samen met 4.000 collega’s en vele partners zetten we ons in voor oplossingen met impact (www.tno.nl)

Meer binnen de rubriek Klimaat, milieu en duurzaamheid