Vaart achter doorfietsroute Houten-Nieuwegein- Utrecht Lage Weide

03 APR 2023 13:14 | Provincie Utrecht

Op de foto van links naar rechts: Wethouder Eggengoor (Nieuwegein), gedeputeerde Schaddelee, wethouder van den Berg (Houten), Van Hooijdonk (Utrecht) en Roeland Tameling van Parkmanagement Lage Weide.

De doorfietsroute Houten - Utrecht Lage Weide is vandaag een stap dichter bij de uitvoering. Met het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst zetten wethouders Wouter van den Berg (Houten), Ellie Eggengoor (Nieuwegein), Lot van Hooijdonk (Utrecht) en gedeputeerde Arne Schaddelee vaart achter de realisatie van deze route. Doel is met deze directe, veilige en comfortabele doorfietsroute meer inwoners te verleiden om te fietsen naar het werk. De route, die 6 kilometer langs het Amsterdam-Rijnkanaal loopt, is ook voor de recreant een aantrekkelijk fietspad. De route is in 2025 klaar.

Gedeputeerde Arne Schaddelee: Met deze samenwerkingsovereenkomst kunnen we door met de uitvoering. Belangrijk omdat we voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van onze regio willen dat de helft van de forenzen op een afstand tot zo’n 15 km vaker de fiets naar werk pakt en de auto laat staan. Met de aanleg van deze doorfietsroute krijgen we nu ook een beter beeld van het regionale netwerk van doorfietsroutes. De route doorkruist namelijk de doorfietsroutes Utrecht - Woerden en Utrecht- IJsselstein. En brengt ook een Dom tot Dam route weer dichterbij”.

In de samenwerkingsovereenkomst is afgesproken hoe de route loopt, hoe het voorlopig ontwerp eruitziet, wat de gewenste verbeteringen zijn en hoe de financiering is geregeld (65%van de provincie en 35% van de gemeenten). Bijzonder is de afspraak dat 7,5% van het budget -bijna € 400.000- wordt besteed aan het aantrekkelijker maken van de onderdoorgangen en fietstunnels op deze route. In de voorbereiding naar het gewenste tracé en het voorlopig ontwerp zijn de Fietsersbond, parkmanagement Lage Weide en andere partners betrokken.

Wethouder Wouter van den Berg, Houten: “Wij blijven investeren in snelle fietsroutes, waardoor we nog sneller van A naar B kunnen komen. Onze fietstunnels kunnen zeker wel wat kleur gebruiken. Dat hoor ik vaak terug van inwoners. Met het budget voor het aantrekkelijk maken van de onderdoorgangen kunnen we daar op korte termijn, samen met bewoners en de Fietsersbond, een start mee maken.”  

Kenmerken doorfietsroute

De route Houten-Nieuwegein-Utrecht Lage Weide is 17 kilometer lang en loopt van NS station Houten Centrum via de fietsbrug bij de Plofsluis langs het Amsterdam-Rijnkanaal naar bedrijventerrein Utrecht Lage Weide. Hier werken zo’n 15.000 mensen. De route ontsluit op langere termijn ook diverse woningbouwontwikkelingen in Houten en Leidsche Rijn.

Wethouder Lot van Hooijdonk, Utrecht: “De ondertekening vandaag is goed nieuws voor de werknemers op Lage Weide en De Wetering-Haarijn, maar ook voor onze inwoners uit Leidsche Rijn. Een tweede bruggetje ter hoogte van de Oude Vleutenseweg en het verbeteren van de kruispunten en fietspaden aan de Atoom- en Elektronweg, zijn aantrekkelijk voor iedere fietsforens. En natuurlijk blijven we ons inzetten om andere hobbels zoals de Demkabrug aan te pakken.”

Wethouder Mobiliteit Ellie Eggengoor, Nieuwegein: “Voor een sterk groeiende gemeente als Nieuwegein zijn dit soort doorfietsroutes van groot belang. Een sterker openbaar vervoer en een aantrekkelijker fietsnetwerk zijn randvoorwaarden om gezond te groeien, met behoud van bereikbaarheid en leefbaarheid.”

Te gast bij distributiecentrum HEMA

De handtekening is gezet in het bedrijfsrestaurant van het Logistiek Service Centrum van HEMA op Lage Weide. HEMA ligt aan de doorfietsroute en is actief met anders reizen en een vitaliteitsplan voor hun medewerkers. Goedopweg en Parkmanagement Lage Weide zijn, met provinciale subsidie, onlangs gestart met een actie van electrische deelfietsen op het bedrijventerrein.

Negen doorfietsroutes

De vraag naar woningen en arbeidskrachten in de regio is groot. Om te kunnen groeien en niet dicht te slibben, krijgt de fietser ruim baan. Fietsen is gezond, goed voor het milieu en neemt minder ruimte in dan de auto. Meer mensen op de fiets vraagt om een vlot, veilig en comfortabel fietsnetwerk. Juist om forenzen op een korte en langere afstand te verleiden tot het gebruik van een (elektrische)fiets, realiseert provincie Utrecht, samen met gemeenten, negen doorfietsroutes. Met de doorfietsroutes worden bestaande fietspaden verbeterd, aan elkaar verbonden en voorzien van herkenbare belijning, bewegwijzering en waar mogelijk verlichting. Fietsers komen minder obstakels tegen en krijgen vaker voorrang op ander verkeer. De doorfietsroutes worden breed genoeg om ruimte te bieden aan alle fietsers, of ze nu snel of rustig fietsen.

Meer binnen de rubriek Algemeen nieuws