FMO H1 2018: Investeringen leiden tot grotere impact

10 SEP 2018 11:55 | FMO

FMO H1 2018: Investeringen leiden tot grotere impact

Sterke prestaties op gebied van VN-duurzame ontwikkelingsdoelen nummer 8 (waardig werk  en economische groei), 10 (ongelijkheid verminderen) en 13 (klimaatactie)

De Nederlandse ontwikkelingsbank FMO heeft in de eerste helft van 2018 goede financiële resultaten behaald, maar ook sterke vooruitgang geboekt qua maatschappelijke impact. Zo hebben de investeringen in duurzame energieprojecten geleid tot een verdubbeling van vermeden broeikasgassen.

Grotere impact van portfolio

In totaal werd er EUR 1 miljard geïnvesteerd in ontwikkelingslanden en opkomende landen, door FMO zelf, door FMO beheerde overheidsfondsen of door FMO gearrangeerde gelden van derde partijen. Door deze investeringen werden 175.000 directe en indirecte banen behouden of gecreëerd. Daarmee droeg FMO bij aan het achtste duurzame ontwikkelingsdoel (waardig werk en economische groei).

Van de aangegane verplichtingen bestaat EUR 360 miljoen uit groene investeringen, die bijdragen aan het dertiende duurzame ontwikkelingsdoel (klimaatactie). Door deze investeringen wordt naar schatting een emissie van 414.000 ton aan broeikasgassen (CO2 equivalent) vermeden, bijna het dubbele van de hoeveelheid vermeden broeikasgassen in de eerste helft van 2017 (214.000 ton CO2-equivalent).

Transacties die de ongelijkheid terugdringen (duuzaam ontwikkelingsdoel 10) waren goed voor EUR 240 miljoen. Deze investeringen in inclusieve bedrijvigheid zijn gericht op mensen die niet of nauwelijks toegang hebben tot basisvoorzieningen of een bancair systeem zoals kleine boeren, plattelandsbevolking, jongeren en vrouwen, en op het verminderen van ongelijkheid.

Versterkte relaties

Gedurende de eerste helft van 2018 werden er ook enkele mijlpalen bereikt in samenwerking met andere stakeholders:

  • NN Investment Partners en FMO Investment Management bereikten met hun NN-FMO Emerging Markets Loans Fund in het eerste kwartaal een eerste mijlpaal van USD 250 miljoen. Het impactfonds stelt institutionele beleggers in staat om samen met FMO  te investeren in leningen aan financiële instellingen, duurzame energieprojecten en agribusiness in opkomende en frontiermarkten.

     

  • De Europese Commissie heeft FMO geselecteerd om een garantiefonds van 75 miljoen euro te beheren, waarmee ondernemers in Afrika en de Europese buurlanden, die moeilijk toegang krijgen tot financiering, worden ondersteund. Het NASIRA-programma is een faciliteit die een deel van het kredietrisico overneemt, zodat lokale banken kleine bedrijven kunnen financieren. Door zich te richten op jonge, vrouwelijke en ongereguleerde migrantenondernemers, probeert NASIRA de onderliggende oorzaken (en dus ook de gevolgen) van migratie tegen te gaan.

     

  • FMO, Triodos Investment Management en de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD) verstrekten een lening van EUR 32 miljoen ter financiering van de bouw van de eerste zonne-energiecentrale in Mongolië.

     

De Net Promotor Score (klanttevredenheid) bedroeg 68,6 in de eerste helft van 2018, wat overeenkomt met de score in 2015 maar lager is dan de doelstelling (70). De prestaties op het vlak van professionaliteit en betrouwbaarheid waren hoog; dat gold  minder voor doorlooptijden en de toegevoegde waarde van training en kennisbeheer. Betrokkenheid van medewerkers kwam intussen uit op 7,2, onder de branchenorm van 7,5 en ook beneden de score van 7,4 in 2017.

Hogere productiviteit

In de eerste helft van 2018 werden belangrijke strategische projecten op het gebied van bedrijfsprocesoptimalisatie, informatiemanagement, personeelsbeleid en meetsystemen geïnitieerd, met het doel om tot efficiëntere processen, betere informatie en verbeterde samenwerking en  besluitvorming te komen.

Financiële resultaten

In de eerste zes maanden tot en met 30 juni boekte FMO een nettowinst van EUR 124 miljoen, een daling ten opzichte van de EUR 156 miljoen in de eerste helft van 2017. De bedrijfsopbrengsten bedroegen EUR 174 miljoen, minder dan het budget als gevolg van lagere netto rente inkomsten en een lager resultaat uit participaties.

Het lagere netto rente resultaat wordt grotendeels verklaard door de euro-dollar wisselkoers, aangezien circa 80% van de leen portefeuille in dollars is gedenomineerd.

De nettowinst werd gunstig beïnvloed door een EUR 15 miljoen netto positieve waardeverandering door een verbeterde kwaliteit van de portfolio. Het resultaat uit aandelenparticipaties bedroeg EUR 44 miljoen (1H2017: EUR 92 miljoen), bestaande uit EUR 28 miljoen wisselkoers winsten en een netto verlies van EUR 8 miljoen op exits. Bedrijfskosten bedroegen EUR 52 miljoen, een stijging van EUR 2 miljoen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar maar lager dan het budget. De stijging wordt verklaard door hogere personeelskosten als gevolg van het uitbreiden van het personeelsbestand.

De implementatie van IFRS 9 per januari 2018 brengt een nieuwe rapportagestandaard voor financiële instrumenten met zich mee. Dit had een belangrijke invloed op de nettowinst van de private equity-portefeuille van FMO in de eerste helft van 2018, omdat IFRS 9 vereist dat veranderingen in de reële waarde direct worden verwerkt in de winst- en verliesrekening. Voorheen werden dergelijke wijzigingen opgenomen in de reserve voor verkoop en werden alleen de resultaten bij beëindiging van leningen of investeringen geboekt in de winst- en verliesrekening. Daarom is de nettowinst per  2018 niet volledig vergelijkbaar met voorgaande jaren.

Non-performing loans (NPL) daalden tijdens de verslagperiode naar 6,3% (ultimo 2017: 6,9%).

Peter van Mierlo, Chief Executive van FMO: "FMO is in de eerste plaats een impactbelegger, gebaseerd op de filosofie dat het creëren van markteconomieën in opkomende gebieden de beste manier is om twee van 's werelds grootste problemen aan te pakken: klimaatverandering en ongelijkheid. Daarom beoordelen we onze prestaties voornamelijk door middel van de bijdrage die we leveren aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN. Het is zeer enthousiasmerend om tijdens mijn eerste weken als CEO van FMO te zien hoe sterk de resultaten zijn, het gevolg van onze vastberadenheid om wereldwijde uitdagingen aan te gaan.”

Vooruitzicht

FMO ziet de tweede helft van 2018 met vertrouwen tegemoet, gezien de pijpleiding aan transacties. Opkomende markten en zich ontwikkelende economieën hebben de afgelopen maanden veel tegenwind gehad, als gevolg van mondiale ontwikkelingen als stijgende olieprijzen, een hogere Amerikaanse rente, de stijging van de dollar, handelsspanningen en geopolitieke conflicten. We hebben een diepgaande analyse uitgevoerd van onze portfolio in Turkije en we voorzien vooralsnog geen materiële impact op onze jaarresultaat. De portfolio van FMO is geografisch  goed gediversifieerd.

Raadpleeg ons  halfjaarverslag  voor meer informatie

Over FMO FMO (de Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden) is de Nederlandse ontwikkelingsbank. Met meer dan 45 jaar ervaring, ondersteunt FMO duurzame private sector ontwikkeling in ontwikkelingslanden door te investeren in ambitieuze projecten en ondernemers. We zijn ervan overtuigd dat een sterke private sector leidt tot economische en sociale ontwikkeling. Onze investeringen stellen mensen in staat hun vaardigheden te ontwikkelen en hun levenskwaliteit te verbeteren. We richten ons op drie sectoren waarvan we geloven dat onze inspanningen de hoogste lange-termijn resultaten hebben: financiële instellingen, energie en landbouw. Met een totale investeringsportefeuille van 9 miljard euro in meer dan 92 landen behoort FMO tot de grootste bilaterale ontwikkelingsbanken voor de private sector. Voor meer informatie: www.fmo.nl. Press contact: Paul Hartogsveld Senior Communications Officer (PR) T: +31 70 314 9928 M: +31 6 11589127 E: p.hartogsveld@fmo.nl

Meer binnen deze rubriek