Open Universiteit en APG trekken ten strijde tegen greenwashing

26 FEB 2024 12:32 | Brightlands Smart Services Campus

De Open Universiteit en APG slaan de handen ineen met Brightlands Smart Services Campus en de AI-hub Brightlands om samen de strijd aan te gaan tegen greenwashing. Dit doen ze met de lancering van het ELSA Lab Anti-greenwashing. Het lab onderzoekt hoe je AI-technologie en alternatieve databronnen kunt gebruiken om greenwashing te detecteren, voorspellen en voorkomen. Het lab, gevestigd in Heerlen, zal werken volgens de ELSA-by-design aanpak. Dat houdt in dat bij het gebruik van data en AI ethische, sociale en juridische aspecten leidend zijn.

Greenwashing: een groeiende zorg

Greenwashing, het onterecht presenteren van producten of activiteiten als milieuvriendelijk of duurzaam, is een groeiende zorg in de wereld van maatschappelijk verantwoord ondernemen en investeren. Met de toenemende aandacht voor duurzaamheid en de inspanningen van de EU om transparantie te bevorderen, is de behoefte aan betrouwbare informatie over de duurzaamheid van producten en diensten groter dan ooit.

Prof. dr. Karen Maas van de Open Universiteit benadrukt de cruciale waarde van dit onderzoek: "Dit onderzoek is van groot belang om greenwashing te detecteren, te voorspellen en te voorkomen. Greenwashing is momenteel één van de belangrijkste barrières om daadwerkelijk het klimaatakkoord van Parijs te behalen."

"Het unieke van dit ELSA Lab is de multidisciplinaire aanpak, waarbij expertise op het terrein van data science en AI wordt gecombineerd met onze kennis over duurzaamheidsverslaggeving (ESG), in combinatie met de expertise van een van de grootste beleggers ter wereld," aldus Prof. Dr. Gerard Mertens, leider van dit initiatief.

"Verantwoord beleggen en voorkomen van greenwashing liggen heel nauw aan het hart van APG. Wij kijken daarom erg uit naar dit mooie onderzoeksproject en de samenwerking met Open Universiteit en Brightlands Smart Services Campus in Heerlen," aldus Peter Strikwerda, Global head of Digitalization & Innovation, APG Asset Management.

Detecteren, voorspellen en voorkomen

Het eerste onderzoek zal resulteren in een overzicht van greenwashing discoursen en publieke sentimenten, een set AI-modellen voor greenwashing detectie en richtlijnen voor het effectief detecteren en voorkomen van greenwashing. De eerste resultaten van het onderzoek worden begin 2025 verwacht.

Dit initiatief is een belangrijke stap naar meer transparantie in klimaatinformatie en betere geïnformeerde besluitvorming over duurzame investeringen. Het ELSA Lab Anti-greenwashing is een gezamenlijke inspanning tussen APG, de Open Universiteit, de Brightlands Smart Services Campus en de AI-hub Brightlands.

Over de Open Universiteit

De Open Universiteit is dé deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er gepersonaliseerd en activerend academisch afstandsonderwijs waarbij de nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast. Het onderwijs is verweven met het onderzoek wat garandeert dat de actuele stand van de wetenschap in het onderwijs wordt verwerkt. De Open Universiteit investeert in vakinhoudelijk onderzoek op negen wetenschapsgebieden: Milieu, Informatica, Informatiekunde, Cultuur, Recht, Management, Onderwijs, Psychologie en Gezondheid. Daarnaast investeert de instelling in een multidisciplinair onderzoeksprogramma: Innovating for resilience.

www.ou.nl

Over APG

Als grootste pensioenuitvoerder van Nederland verzorgt APG het pensioen voor 4,5 miljoen deelnemers. APG verzorgt bestuursadvisering, vermogensbeheer, pensioenadministratie, pensioencommunicatie en werkgeversdiensten. APG werkt voor pensioenfondsen en werkgevers in de sectoren onderwijs, overheid, bouw, schoonmaak, woningcorporaties, sociale werkvoorziening, medisch specialisten en architectenbureaus. APG beheert 569 miljard euro (december 2023) pensioenvermogen. Met ruim 3.000 medewerkers werkt APG vanuit Heerlen, Amsterdam, Brussel, New York, Hongkong en Singapore. 

www.apg.nl 

Over de Brightlands Smart Services Campus

De Brightlands Smart Services Campus staat voor een community van bedrijven, startups, (kennis)instellingen en organisaties. Samen innoveren zij op het gebied van de inzet van Data Science en mensgerichte Artificial Intelligence in onder meer de publieke en financiële dienstverlening, duurzaamheid, zorg en onderwijs. De campus biedt studenten, startups, ondernemers en onderzoekers faciliteiten met schaalbare kantoorruimte, vergaderruimtes, flexibele werkplekken, datalabs, collegezalen en conferentieruimtes. Een bloeiende community waar open innovatie en samenwerking centraal staan. 

www.brightlands.com/smartservicescampus

Over de AI-hub Brightland

AI-hub Brightlands is de Limburgse alliantie van bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties, die met Artificial Intelligence maatschappelijke en bedrijfsuitdagingen aanpakt. Met haar partners werkt AI-hub Brightlands aan de AI bouwstenen Data Delen, Mensgerichte AI, Research en Innovatie, Startups en Scaleups, Human Capital en is onder andere actief in de toepassingsgebieden Publieke Dienstverlening en Veiligheid, Financiële Dienstverlening, Zorg en Gezondheid en Technische (proces)industrie, Gebouwde Omgeving en Onderwijs. Daarnaast helpt AI-hub het MKB bij digitaliseringsvraagstukken.

www.aihubbrightlands.com

Meer binnen de rubriek Klimaat, milieu en duurzaamheid