Goed weer zorgt voor toenemende ergernis aan buren

23 MEI 2024 14:38 | Rechtsbijstandverzekering.nl - iPublishing B.V.

Uit onderzoek van Rechtsbijstandverzekering.nl onder meer dan 5.000 Nederlanders blijkt dat steeds meer mensen zich ergeren aan hun buren. Bijna 1 op de 4 Nederlanders ergert zich één keer per week aan hun buren. De resultaten laten ook zien dat het aantal vragen over burenruzies en aanvragen voor een rechtsbijstandverzekering met dekking voor burenruzies aanzienlijk is gestegen in de afgelopen maand. Dit was een periode waarin het weer aanzienlijk is verbeterd.

Ergernissen bij buren in Nederland

Rechtsbijstandverzekering.nl heeft een grootschalig onderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in de frequentie en aard van ergernissen bij buren in Nederland. Uit de resultaten blijkt dat met de komst van beter weer, meer mensen naar buiten gaan en interactie hebben met hun buren. Dit leidt blijkbaar tot een toename van ergernissen en mogelijke conflicten.

"Het aantal vragen rondom burenruzies is de afgelopen maand met 20% gestegen," zegt Kasper de Wijs, eigenaar van Rechtsbijstandverzekering.nl. "We zien een duidelijke trend waarbij mensen meer overlast ervaren door zaken zoals geluidsoverlast, parkeergeschillen en tuinonderhoud."

Het onderzoek geeft ook inzicht in de belangrijkste redenen voor ergernissen bij hun buren. Geluidsoverlast is de grootste boosdoener, verantwoordelijk voor 35% van de meldingen. Parkeergedrag volgt met 25%, terwijl conflicten over tuinonderhoud 20% van de ruzies veroorzaken. Andere redenen zijn huisdieren (10%) en erfafscheidingen (10%).

Verschillen per provincie

Interessant genoeg blijkt uit het onderzoek dat de frequentie en aard van de burenruzies sterk regioafhankelijk zijn. In stedelijke gebieden worden vooral klachten over geluidsoverlast en parkeergedrag gemeld, terwijl in landelijke gebieden conflicten over erfafscheidingen en dieren vaker voorkomen.

Uit de analyse van de regionale gegevens blijkt ook dat het percentage van de mensen die zich ergert aan buren varieert per provincie. In Noord-Holland en Zuid-Holland is het percentage van de inwoners dat zich ergert aan buren het hoogste, met respectievelijk 36% en 37%. In Drenthe, Zeeland en Friesland is het percentage van inwoners dat zich ergert het laagst.

Rechtsbijstandverzekering.nl helpt al meer dan 20 jaar consumenten en ondernemers met kwesties rondom rechtsbijstand en maakt het mogelijk om rechtsbijstandsverzekeringen te vergelijken. Rechtsbijstandverzekering.nl is onderdeel van iPublishing B.V. Infographic onderzoeksresultaten: https://www.rechtsbijstandverzekering.nl/wp-content/uploads/2024/05/onderzoek-ergernissen-buren-rechtsbijstandverzekering.png Bij online publicatie a.u.b. linken naar https://www.Rechtsbijstandverzekering.nl

Meer binnen de rubriek Algemeen nieuws