Doorfietsroute Amersfoort – Hilversum start met voorbereiding uitvoering

24 MEI 2023 14:15 | Provincie Utrecht

Op foto v.l.n.r.: wethouders Mark Eijbaard (Baarn), Bart Heller (Hilversum), Tyas Bijlholt (Amersfoort) en Aukje Treep (Soest), en gedeputeerde Arne Schaddelee van provincie Utrecht 

De aanleg van de doorfietsroute Amersfoort - Hilversum gaat binnenkort van start. Op 24 mei tekenen de wethouders Mark Eijbaard (Baarn), Bart Heller (Hilversum), Tyas Bijlholt (Amersfoort) en Aukje Treep (Soest) samen met gedeputeerde Arne Schaddelee van provincie Utrecht een Samenwerkingsovereenkomst. Provincie Noord-Holland draagt financieel bij aan het Hilversumse deel van de route. Het doel is om de fietsroute aantrekkelijker te maken voor woon-werkverkeer en een alternatief te bieden voor de auto. Het traject en het voorlopig ontwerp zijn bepaald in overleg met vertegenwoordigers van de Fietsersbond, ProRail, Veilig Verkeer Nederland en bewoners. 

Arne Schaddelee: “Met de ondertekening van deze doorfietsroute maken we de sprong naar de provincie Noord-Holland. Lekker en veilig doorfietsen houdt immers niet op bij de provinciegrens. Met doorfietsroutes verbeteren we bestaande fietspaden en krijgen fietsers vaker voorrang op ander verkeer. De paden worden breed genoeg voor alle fietsers, of je nu snel naar je werk of school fietst of met je kinderen een fietstochtje maakt. Zo wordt de fiets een realistisch alternatief voor de auto en houden we onze regio bereikbaar, leefbaar en gezond.” 

Aanpassingen  

De doorfietsroute Amersfoort-Hilversum is 19 kilometer lang en vertrekt vanuit het centrum van Amersfoort langs Soest via het station van Baarn naar het station van Hilversum. De route zal veiliger, vlotter en comfortabeler zijn voor fietsers. Verder is het een hele gevarieerde route langs polder, bos en stedelijk gebied. In 2024 starten de werkzaamheden en zijn in 2027 afgerond.  

De belangrijkste wijzigingen zijn:  

  • Verbreding van het fietspad langs de Amsterdamseweg in Amersfoort;  

  • Aanleg van een fietsstraat aan de Birkt in Amersfoort, waarbij de auto te gast is; 

  • Verbeteren van de A.P. Hilhorstweg in Soest met o.a. reflecterende belijning in het donker en drempels met passeerhavens voor het landbouwverkeer; 

  • Verbreding van het Bremeentje in Soest en Baarn zodat een tractor en fiets elkaar veilig kunnen passeren;  

  • Oplossen van een aantal knelpunten voor fietsers in Baarn zoals het Stationsplein, Vondellaan en Gerrit van der Veenlaan, de verbreding Zandheuvelweg en het oversteken van de Amsterdamsestraatweg met de Esscherrotonde;  

  • Aanleg fietsstraat aan de Mussenstraat in Hilversum.  

Samenwerkingsovereenkomst 

De overeenkomst bevat ook afspraken over de financiering en het beheer van de route nadat deze is voltooid. De gemeenten Baarn, Amersfoort en Hilversum zullen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering, terwijl de provincie Utrecht de aanbesteding en realisatie voor gemeente Soest zal verzorgen. De provincie Utrecht draagt 65% van de kosten voor gemeentelijke wegen, waarvan de gemeenten zelf 35% bijdragen. Gemeente Hilversum zal gebruik maken van subsidie van de provincie Noord Holland. De gemeenten Soest en Baarn zullen nog instemming van de gemeenteraad nodig hebben voor de financiële bijdrage. 

Meer binnen de rubriek Algemeen nieuws